To čo na sídliskách v mestách je už samozrejmosť a nemajú ani medvede, v Tatrách idú praktizovať až teraz. Čakajú, či sa osvedčia klietky na odpad. Určite by boli lepšie aj estetickejšie ak by boli murované. Veď pri tých kontajneroch to aj bez medveďov vyzerá otrasne.

8. apríla tohto roka vyhlásili mimoriadnu situáciu  pre neúnosnú situáciu a nebývalý výskyt medveďa hnedého priamo v osadách mesta, trvajúci od konca uplynulej zimy, ale i počas ostatných mesiacov. Medvede sa ako každý rok snažia dostať k ľahko dostupným potravinám, ktoré pre nich Tatranci pripravujú v ľahko dostupných kontajneroch.
Medvede navštevovali kontajnery s komunálnym a separovaným odpadom v blízkosti obydlí a prevádzok.
Situácia sa utíšila až v posledných dvoch týždňoch, keď sa medvede uložili na zimný spánok.
Na projekt tento rok už Tatrancom podarilo získať z Envirofondu 1,24 milióna eur na vybudovanie 57 staničiek, čo je cca 21 tisíc eur na jednu. Za tie peniaze by sa im to malo podariť aj kvalitne. S prácami začali koncom leta, ktoré do konca roka budú aj hotové.