Tesla predviedol ľuďom rádio

3110

Nikola Tesla bol jeden z najväčších vynálezcov sveta. V roku 1898 zostrojil rádiom riadenú loď a predviedol ju verejnosti. Bol to nevšedný pohlaď.

Na Elektrickej prehliadke v Madison Square Garden demonštroval Tesla niečo, čo vtedajší ľudia len ťažko mohli pochopiť. Tesla početnému auditóriu oznámil, že loď je vybavená „požičanou mysľou“, teda že je inteligentná. Nikto nechápal, ako sa loď môže sama pohybovať a meniť smer. Množili sa dohady, že loď je riadená telepaticky, že Tesla používa mágiu, alebo dokonca že v člne sa ukrýva cvičená opica, ktorá plavidlo ovláda.

Tesla oficiálne predstavila solárnu strechu

Dav bol natoľko šokovaný, že nikto nevedel, či sa má smiať, alebo sa báť. Bola to skrátka úplne nepochopiteľná vec. Tesla potom ľuďom ukázal, že loď reaguje na to, keď na ňu pokrikoval povelmi. Dokonca vyzýval prizerajúcich, aby tiež volali na loď, kam má plávať. Vrcholom bolo, keď Tesla poslal lode otázku, aká je tretia odmocnina čísla 64. Loď svojimi malými svetielkami zablikala štyrikrát, čo bola správna odpoveď.

Bitcoin Elona Muska

Ona pamätná prehliadka sa zapísala do dejín. Tesla pritom len demonštroval svoj vynález, ktorý bol patentovaný pod číslom 613,809 – rádiom riadená loď. Diváci mali dojem, že práve videli zázrak.