Práve na túto problematiku sa zamerali odborníci z Max Bögl Wind AG a GE Renewable Energy, pričom sa snažia problém vyriešiť kombináciou veterných turbín s technológiou na vodnej báze. Toto veterno-vodné zariadenie bude prvého svojho druhu, pričom do chodu by malo byť uvedené už do roku 2018.

Inovatívne zariadenie je navrhnuté tak, aby generovalo energiu, aj keď nefúka vietor. Aby sa to podarilo, bude potrebné nasledujúce. Vezmeme najvyššiu veternú turbínu na svete, ktorá je vysoká 178 metrov. Stojany, na ktorých budú turbíny stáť, budú slúžiť ako vodné základne, ktoré budú zadržiavať 6 miliónov litrov vody. A okrem toho bude veterná farma obklopená ďalším rezervoárom obsahujúci 34 miliónov litrov vody.

wind-hydro-combination-plant-full-width-tall-02Aby systém fungoval, veterno-vodné inštalácie sú na kopci. Voda bude stekať z kopca dole a produkovať vodnú energiu a následne bude pumpovaná späť do kopca, keď taká energia potrebná nebude, teda v prípade poveternostných podmienok. Ideálnou polohou je nemecký les Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Veterná farma bude generovať 13,6 megawattov energie a vodná elektráreň 16 megawattov. Tento pilotný program so štyrmi veternými turbínami sa už pripravuje, pričom k sieti by mali byť pripojené v roku 2017. Vodná elektráreň bude v prevádzke v roku 2018. Nemecko má za cieľ do roku 2030 minimálne 45% svojej energie získavať z obnoviteľných zdrojov.