Islandský turista nepoznal adresu osoby, ktorej chcel poslať list. Ale našťastie mal perfektnú pamäť, a tak na obálku namiesto adresy nakreslil mapu. Viedla k farme v Hvammsveitu a červenou bodkou označil miesto, kam má byť list doručený.

Poštár na obálke listu síce nenašiel adresu, ale odosielateľ mu pomohol s plánikom. V ručne nakreslenej mape vyznačil niekoľko hlavných bodov, podľa ktorých sa mal poštár dostať k cieľu. Jednalo sa o body – Island, farma s koňmi, dánsky pár s tromi deťmi a ovcami. Žena pracuje v supermarkete. Všetko bolo v plániku skvele zaznačené, a tak poštár doručil list správnemu adresátovi.