VLÁDA: Zavedenie objektívnej zodpovednosti má znížiť počet dopravných nehôd

821

Tento nový inštitút zavádza novela zákona o cestnej premávke, ktorú dnes schválila vláda SR.
Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný držiteľ vozidla, a to bez ohľadu na jeho vodiča. V praxi by mohol začať fungovať od 1. júla budúceho roka.
Týmto sa však nezruší subjektívna zodpovednosť za porušenie pravidiel cestnej premávky. Policajti budú naďalej zastavovať a kontrolovať vodičov, či ich dodržiavajú.
Nový inštitút sa bude viazať hlavne na rýchlu jazdu, zákaz predchádzania, otáčania a cúvania, prejazd cez železničné priecestie, zákaz zastavenia a státia, prejazd na červenú, ale aj na zákaz vjazdu či zastavenia vozidla na „stopku“.
Výška pokút bude striktne daná. Policajný orgán nebude môcť uložiť inú sankciu, ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu páchateľa. Napríklad za prekročenie rýchlosti v obci hrozí pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie sa uloží 249 eur, za porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Prejazd cez železničné priecestie bude stáť 300 eur, rovnako aj „stopka“ a prejazd na červenú.
Ako motivácia riešiť vec v rámci objektívnej zodpovednosti sa držiteľovi vozidla umožní zaplatiť len 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze. Spraviť tak musí do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Po tomto termíne ju uhradí v plnej výške. Jej zaplatením sa celá vec ukončí bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, ale iba na príslušný bankový účet.
Pri tvorbe tohto nového inštitútu rezort vnútra vychádzal zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje päť rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a prejazd na červenú.
Ministerstvo predpokladá, že zmena zákona prinúti vodičov dodržiavať vybrané pravidlá cestnej premávky. Týka sa to aj primeranej rýchlosti. V prvom polroku 2011 spôsobili 1/7 z celkového počtu nehôd vodiči, ktorí išli prirýchlo. Prípady usmrtení dôsledkom nedodržania primeranej rýchlosti tvorili približne 1/3 z celkového počtu usmrtených.