VOLBY 2010

1597

 

Čím chcete zaujať prvovoličov, aby sa čo v najväčšom počte zúčastnili volieb?

Zaujať mladého voliča a osloviť ho programom znamená byť v jeho očiach dôveryhodný a byť úprimný v cieľoch a v skutočne realizovaných krokoch. 

Jozef Habánik, podpredseda ĽS-HZDS pre ekonomiku