Zatvoria obchody počas sviatkov?

1347

Aký máte vy názor na to aby počas sviatkov a dní pracovného pokoja boli obchody na Slovensku zatvorené? 

Vláda súhlasí s poslaneckým návrhom novely Zákonníka práce, ktorý má tieto zmeny od mája zaviesť do praxe.

Týmito dňami majú byť:
1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14. hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12. hodine, 25. december a 26. december.
Výnimku budú mať len tie prevádzky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potrieb obyvateľstva a budú vymedzené v zákone.
„V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami SR ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác,“ píšu predkladatelia v návrhu.
Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. mája tohto roka.