Frustrovaných Rómov láka džihád. Šíri sa už Islamský štát v bulharských rómskych getách

Aké getá budú v európskych mestách vznikať pri tak veľkom počte imigrantov, ktorí nebudú ovládať jazyk, nebudú mať potrebnú kvalifikáciu ani prácu? Budú bez perspektívy frustrovaní, budú živnou pôdou pre radikalizáciu.