Prezidenský kandidát Franz by odsúdil komunistov tak ako nacistov v Norimbergu po vojne

Jedným z dôvodov marazmu v spoločnosti je podľa prezidentského kandidáta Vladimíra Franza to, že nedokázala jednoznačne odsúdiť komunizmus.