Únos a znásilnenie dieťaťa

Nikto z prítomných na procese tak rýchlo nezabudne na výpoveď hlavnej svedkyne, ktorá sa po opustení lavice svedkov skrútila do klbka a zaborila hlavu do lona sekretárky svojho advokáta. Nie div. Má iba osem rokov…