Milan Hanko spoločne s Vladimírom Pleškom spievali dne 6. apríla 1949 v Žiline na verejnom záchode posmešnú pesničku:

„Haj husičky haj, Gottwald nám dal raj, miesto masti margarín, miesto cukru sacharín, haj husičky haj, srať na taký raj“

Dostali 24 mesiacov v tábore nútených prác za účelom prevýchovy