Amerika

2149

Pristátie v novom svete

Spojené štáty sú veľmi špecifickou krajinou, či skôr federáciou zoskupených štátov, ktoré pripomínajú v hierarchií územno-správnych štruktúr skôr kraje. Týchto päťdesiat štátov sa od seba v istých detailoch odlišuje, nejde len o geografické, demografické, etnické, či politické detaily, ale aj o rôzne chápanie okolitého sveta. Existuje totiž všeobecný úzus, ktorý generalizuje Ameriku v dvoch rovinách, vzdelanostnej a kultúrnej. Pokiaľ ide o tieto dve súčasti identity krajiny a národa, nemožno ich odsudzovať  preto, že sú iné ako tie naše, či ostatného sveta.  Práve ony tvoria podstatu vôle poznať túto krajinu a vyskúšať žiť jej životným štýlom, ktorý je skutočne v mnohom odlišný, aj keď nám ho globalizácia ponúka v cenzúrovanej forme všade na svete. Práve táto skutočnosť sa stala mojim impulzom, ktorý zaviedol moje kroky do agentúry sprostredkujúcej zahraničné študijné pobyty. Po úspešnom absolvovaní jazykových skúšok, ktoré sú bránou do „nového sveta“, či indikátorom schopnosti prežiť a dorozumieť sa v cudzine sa mi pootvorili dvere k tomu už spomínanému dobrodružstvu. 

Dôležitou fázou v takomto procese rozhodovania, akým som sám prešiel, je vôľa jedinca. Štúdium v cudzine  v súčasnosti už nepredstavuje žiadny problém, samozrejme, pokiaľ hovoríme v rovine administratívnej, no ešte stále má tendenciu byť finančne náročné. Veľmi podstatné je však zvážiť a uvedomiť si pred uskutočnením akéhokoľvek kroku, aký potenciál má daná skúsenosť a čo mi môže do života priniesť. Z vlastnej skúsenosti poviem, že som dlho uvažoval, no zároveň som bol už  dávno predtým pevne rozhodnutý skúsiť  to, čo v konečnom dôsledku každému prinesie výnimočný zážitok a nové  chápanie inej kultúry a ľudí.

„cultural shock“ 

Pokiaľ sa  teda študent rozhodne  študovať, musí počítať s rozdielnym spôsobom života, niekedy rozdielnym chápaním sveta, iným, priamejším vystupovaním ľudí a samozrej-me musí vedieť veľmi rýchlo reagovať a zaradiť sám seba, pretože americký spôsob života to vyžaduje. Problémy spojené s adaptáciou na takéto prostredie  je  známe pod označením „cultural shock“ vďaka tomu, že niekedy má tendenciu byť šokujúci. Je však iné, ak už jedinec USA v minulosti navštívil a pozná pomery. Orientácia je v takom prípade podstatne jednoduchšia a je ľahšie si zvyknúť na konkrétny školský život. Štúdium na strednej škole sa v ničom podstatnom od toho nášho nelíši, hodnotenie  práce je však miestami prísnejšie, ale o to motivujúcejšie, pretože núti študenta pracovať s jazykom a s tímom spolužiakov v rovnakom tempe. Americký stredoškolský systém je však postavený na niektorých osobitých princípoch. Vývoj semestra často pripomína undergrade schools alebo naše univerzity, kde sa priebežne na hodinách píšu testy a na záver semestra sa látka celého ročníka rekapituluje  v jednom veľkom teste. Môj názor je však taký, že každý slovenský študent nezvyknutý na podobný systém si tak či tak poradí. V USA neexistuje rozdelenie študentov do viacerých tried v ročníku, napríklad s rôznym zameraním, študenti tam migrujú medzi triedami, každý predmet býva v osobitnej učebni, a takmer vždy v inom zložení. Učitelia jednotlivých predmetov vsádzajú na individuality a majú tendenciu ich podporovať v šikovnosti riešenia úloh, a prezentácii názorov, ak to nie je v neprospech celej triedy. Hodiny na high school sú vôbec založené na názoroch a komunikácii, interaktívnom zapájaní študentov do diskusií na predvolenú tému. Zaujímavé a veľmi poučné je sledovať niekedy veľmi rozdielne názory domácich kontra názory iných ex-change študentov, ktorí mimochodom prichádzajú na americké školy z celého sveta a spravidla sa okolo nich vytvára aj špeciálna komunita ľudí, ktorí sa im venujú a prispievajú tak k ich spokojnosti s pobytom.

K americkému životu nepochybne patrí aj množstvo populárnych športov. Štúdium na high school ponúka možnosť zapojenia sa do ktoréhokoľvek tímu v ľubovoľnom športe, ak je jedinec dostatočne zdatný a má chuť niečo dosiahnuť. Sám som prežil sezónu v tenisovom tíme, stretol tak množstvo zaujímavých ľudí, dobrých hráčov a zozbieral pár úspechov a zážitkov. Európania a iné národy sú všeobecne v tímoch veľmi vítaní a obľúbení a sú lákadlom aj pre divákov – rodičov. Je to takisto veľmi dobrá  možnosť,  ako nadviazať nové vzťahy a precestovať štát.

Dôležitým faktorom pri výbere miesta a školy je tiež komunikácia s host family, s ktorou  odporúčam začať komunikovať v dostatočnom predstihu. Ak sa vyskytne nejaký konflikt záujmov už pred príchodom, miesto sa dá jednoducho zmeniť. Veľa ľudí z môjho okolia, ako aj ja sám, som natrafil na rodinu, ktorá nie veľmi dobre pochopila svoju úlohu a značne veci komplikovala. Vtedy, ako som už spomínal, treba konať rýchlo, buď si s rodinou situáciu vysvetliť  a ak nepríde náprava, reprezentant agentúry vám rodinu pomôže prosto vymeniť. Ide však o ojedinelé prípady, no upozornenie v rámci prevencie padne vždy na úžitok.  

otvorené možnosti

Z môjho pohľadu je štúdium v Amerike užitočné najmä z hľadiska poznania systému výučby, ktorý stavia na zapájaní sa študentov do priebehu hodiny, ich myšlienkach a predstavách,  kde učiteľ predstavuje iba akéhosi kapitána pri kormidle. Ďalej je to možnosť vidieť a zažiť pravý high school life známy z filmov, ktorý sa spája s patriotickým školským duchom a duchom komunity, ktorá taktiež žije životom školy. Prvoradým motivačným faktorom je život s jazykom, v prostredí s otvorenými možnosťami pre sebarealizáciu. V mno-hom možno nepredstihne britské školské prostredie, ale je menej sterilné a dostatočne širokospektrálne. Ten, komu je umožnené a získa americký stredoškolský diplom, má otvorenú cestu na väčšinu univerzít po celej krajine a tým i vyššiu perspektívu získať štipendium a zabezpečiť si tak špičkovú vysokoškolskú prípravu.  Jedným slovom: student-paradise. 

Možnosti americkej pôdy sú však širšie ako len tie  študijné. Už pár rokov láka študentov za more možnosť pracovať a nadpriemerne si cez letné prázdniny privyrobiť. V Amerike už existuje celá sieť hotelov, reštaurácii, zábavných parkov, ktoré patria medzi tzv. summer-job friendly, alebo J1-friendly a ponúkajú študentom a držiteľom víz skupiny J1 nadmerné množstvo sezónnych prác, ktoré  môžu vykonávať bez akejkoľvek predošlej kvalifikácie. Tieto pobyty a teda aj víza vybavujú študentom organizácie,  medzi ktoré patrí aj CC USA, určené práve na tieto účely. Táto renomovaná spoločnosť s pobočkami vo viacerých európskych i mimoeurópskych destináciách ponúka svojim klientom štandardné služby, ktoré súvisia od sprostredkovania  dôležitej administratívy až po sprostredkovanie samotného kontaktu medzi zamestnávateľom a zamestnancom – študentom samotným. Ja som sa na svojej ceste za pracovným dobrodružstvom vybral tou možno náročnejšou cestou, keď som si prácu počas troch mesiacov zháňal sám prostredníctvom internetu. Bolo to však v čase, kedy už hotely, kluby a podobné zariadenia majú v svojich letných pomocných silách viac menej jasno, a tak odporúčam všetkým, ktorí sa budú pokúšať o independent program a takto si hľadať zamestnávateľa, aby tak urobili určite pred februárom. Veľmi pozitívne ma neskôr po nájdení práce v kalifornských horách ovplyvnila komunikácia s tamojšou majiteľkou, dávam však do pozornosti aj to, aby si človek, ktorý chce stráviť tri mesiace na západe, a to nielen v USA, vopred zistil,  o akú komunitu ide, aké je pozadie spoločnosti, ľudí , ktorí v nej pracujú a možnosti na voľný čas v okolí. Ja som možno s kamarátmi nemal to šťastie a na tie tri mesiace som prakticky uviazol v 2000mnm výške v horách Kaiser Creek v Lakeshore, ktoré boli od najbližšieho väčšieho mesta, Fresna, vzdialené 50 míľ. Napriek tomu, že voľný čas som trávil nad knihami, turistikou, jazdou na vodnom skútri alebo chytaním rýb pri jazere, čas ubiehal veľmi rýchlo a bol to relax na slovo vzatý. Samozrejme práca bola a vyťaženosť závisela od možností a počtu turistov v horskom rezorte. Keď sa pracovalo večer, alebo som mal voľno, zháňal som  si „fušky“ – chores  na okolí, a takto sa snažil o nejaké extra zárobky. Robil som v podstate všetko od upratovania, pílenia stromov až po rekonštrukciu dreveníc, čiže na prísun extra vreckového sa nebolo možno sťažovať. Dôležitým faktom však bolo, že som celý ten čas prežil v tom istom prostredí, s tými istými ľuďmi a každý deň – to je niekedy „silná káva“ aj pre ľudí so železnými nervami. No zárobky nakoniec povolili dopriať si menší cestovateľský luxus po opustení rezortu a príchodu do údolia. Tieto cesty je dobre si naplánovať vopred, lebo v opačnom prípade zvykne vládnuť chaos. Napriek tomu, že sme s kamarátmi mali tieto veci pomerne dobre zorganizované, objavili sa chybičky a rozdielne názory na miesta, ktoré sme chceli vidieť a dĺžku pobytu v nich, jednoznačne sa preto treba pridržiavať určitých pravidiel, aby potom človek neostal tri dni na jednom mieste, v našom prípade pláž v Morro Bay,  keď je v blízkom okolí San Francisco, na ktoré vám už potom zvýši v podstate iba jeden deň. Aj napriek tomu tie výlety stoja za to a hodnotenie dní pri pivku o jedenástej je vždy výnimočnou bodkou za každým z nich.

všetci sú rozdielni

Keďže som mal možnosť pracovať v USA aj predtým, a to na opačnom konci Ameriky v Severnej Karolíne, môžem porovnávať dva rozdielne svety. Ľudia zo severu, juhu, či západu, všetci sú rozdielni, aj keď patria medzi príslušníkov jedného národa. Pravda je však tá, že najpozitívnejšie skúsenosti mám práve s južanmi, ktorí svojou pohostinnosťou, priamosťou a dobrým srdcom spôsobujú človeku viac radosti ako starostí, otvárajú dvere a dávajú hádam aj viac možností vyniknúť. Sú to skrátka ľudia, kvôli ktorým je Amerika Amerikou a získala si miesto v mojom srdci. Nespočetné množstvo kamarátov, ľudí, s ktorými som trávil čas, veľa videného, zažitého, skutočného aj takmer neuveriteľného. Takto rozohraná partia s jedným s najväčších štátov ma svojim spôsobom stále ťahá naspäť. Pevnina na brehoch dvoch oceánov, veľké mestá i vyprahnuté údolia, monumentálne stavby, prírodné či zábavné parky, blahobyt, hŕba možností, hádam zo všetkých národov namiešaný Cosmopolitan, monumentálne stavby, a v neposlednom rade srdečnosť, ale i túžba ísť stále vpred.  Aj takto sa dá opísať krajina, ktorá hrá v súčasnosti prím v svetovom dianí a do ktorej vedú kroky našinca čoraz častejšie.                        J.P.

 

ZDIEĽAŤ
Ďalší článokAygo bez čapice
Avatar
Online Magazine pre všetkých.