Navrátiť krajine jej pôvodnú tvár a vytrhnúť ju z konzumného sveta, ktorého základnou jednotkou je reklama, sa pokúsila umelkyňa Jennifer Boland.

Vo svojom projekte nahradila billboardy pri ceste v údolí Coachella fotografiami prírody, ktorú obrie pútače narušujú. Aby sa jej odkazu dostalo čo najviac pozornosti, dielo realizovala v polovici apríla, v čase, keď sa v oblasti koná populárny festival Coachella a na miesto sa schádza tisícky návštevníkov.