BRATISLAVA: Na Slovensku je už 4992 advokátov

431

Celkovo je teda na Slovensku už 4992 advokátov.
Podľa predsedu Slovenskej advokátskej komory Tomáša Boreca „príčinou je aj zvýšený počet absolventov už zo siedmich právnických fakúlt a skutočnosť, že z hľadiska počtu je advokácia jediným neregulovaným právnickým povolaním. Na pravidelné advokátske skúšky, ktoré sa konajú štyrikrát ročne, sa prihlásilo v jarnom termíne až 230 nových účastníkov. Z toho prospelo 116 advokátskych koncipientov.
Slovenská advokátska komora pravidelne monitoruje aktivity svojich členov a nie raz ich napomína aj pri priestupkoch či nekalých praktikách. Za minulý rok boli z radov advokátov takto vylúčení štyria advokáti za neplnenie si povinností uložených im zákonom.