Chcú aby sa stiahla Saganová pokutu

1431

zo sobotňajšej 8. etapy posledného podujatia Grand Tour v sezóne. Keď osem kilometrov pred cieľom 8.  etapy, sprievodná motorka vo vysokej rýchlosti narazila do zadného kolesa slovenského jazdca a spôsobila jeho pád, zranenia a následné odstúpenie z pretekov.

„Fakty sú jasné a mimo diskusie: vodič motocykla sa nedbalo a nevhodne snažil predbiehať v redukovanom pelotóne vo veľkej rýchlosti, aby dohnal vedúcich troch jazdcov. Pád mohol mať oveľa väčšie následky pre cyklistu, ktorý bol voči správaniu motorkára bezmocný. Tím Tinkoff-Saxo a Peter Sagan, jeden z najlepších cyklistov v pelotóne a od ktorého vo veľkej miere závisel úspech tímu, utrpeli pri nehode priame aj nepriame škody a je rozumné požadovať adekvátne odškodnenie od zodpovedných ľudí za tento incident,“ uvádza sa v otvorenom liste Tinkoff-Saxo na oficiálnej stránke tímu.

Ruský tím požaduje od organizátorov Vuelty verejné ospravedlnenie za incident a prijatie opatrení, aby v budúcnosti nenastali podobné situácie.

„Tinkoff-Saxo ako kompenzácie za spôsobené škody navrhuje, aby organizátori venovali finančný príspevok na charitu v mene Tinkoff Sport A/S v dohode s Petrom Saganom vo výške odmeny za víťazstvo v bodovacej súťaži. Tinkoff-Saxo žiada od UCI, aby stiahlo pokutu pre slovenského jazdca za ‘konanie poškodzujúce imidž cyklistiky’.

Tím akceptuje pokutu za Saganovu reakciu tesne po páde, ale je absolútne neprípustné trestať ho za poškodzovanie imidžu cyklistiky za takýchto podmienok. Tinkoff Saxo tiež požaduje od UCI v diskusii so zástupcami ostatných tímov prehodnotenie pravidiel, ktoré sa týkajú motoriek jazdiacich v pelotóne. Zmeny musia nastať najneskôr do začiatku budúcej sezóny,“ uvádza sa ďalej v otvorenom liste.

Tinkoff Sport A/S očakáva vyjadrenie k žiadostiam do nedele 13. septembra, teda do posledného dňa Vuelty.