EÚ: Ashtonová a Jagland vyzvali Bielorusko na zrušenie trestu smrti

392

„Európska únia a Rada Európy znovu potvrdzujú svoje spoločné stanovisko k trestu smrti a odhodlanie vedúce k jeho celosvetovému zrušeniu. Považujeme trest smrti za nehumánny a za porušovanie ľudskej dôstojnosti,“ uvádza sa v stanovisku Ashtonovej a Jaglanda.
Obaja európski politici poukázali na to, že v Európe sa potvrdila skutočnosť, že uplatňovanie trestu smrti neviedlo k znižovaniu násilných činov a vždy existuje riziko justičných omylov, voči ktorým nijaký právny systém nie je imúnny a ktoré môžu viesť k nenávratnej strate životov nevinných ľudí.
„Od roku 1997 nedošlo k žiadnej poprave na území našich členských štátov. Aj naďalej odsudzujeme používanie trestu smrti v Bielorusku, ktoré je jedinou európskou krajinou uplatňujúcou hrdelný trest,“ uviedli Ashtonová a Jagland. Vyzvali bieloruskú vládu, aby okamžite uplatnila moratórium na trest smrti s vyhliadkou jeho definitívneho zrušenia.
Ashtonová a Jagland privítali nedávnu rezolúciu OSN vyzývajúcu na globálne moratórium trestu smrti s perspektívou celosvetového zákazu, ktorú podporujú mnohé členské štáty svetovej organizácie. Dobrou správou je, že v rokoch 1993-2009 vzrástol počet krajín, ktoré zrušili trest smrti, z 55 na súčasných 97, avšak nemožno ignorovať skutočnosť, že 58 krajín sveta ho ešte stále má vo svojom zákonodarstve.