Festival KREATER vyvrcholil skvelými divadelnými predstaveniami

510

 

Hlavnou myšlienkou festivalu bolo rozvinúť kreativitu u mladých umelcov, širšej verejnosti za pomoci profesionálnych umelcov v netypických / nedivadelných priestoroch.

Festival sa niesol aj v duchu „eco-friendly“, pretože účastníci skrášľovali priestory z rôznych odpadov po celý týždeň. Zrecyklovali sme staré šatstvo, nábytky, papier, plasty, sklo a iné materiály.

 

Víkendový umelecký maratón odštartoval obrovský cirkusový sprievod. Lídrami jednotlivých projektov boli režiséri, výtvarníci, hudobníci a iní umelci. Tento rok na festivale tvorilo vyše 150 účastníkov, medzi ktorými boli aj študenti, šupkári a dobrovoľníci. Spoločne vytvorili tri divadelné predstavenia, ktoré sa odohrali vo výklade hotela Bristol, na Centrálke (bývalý internát Evanjelického lýcea) a pri štiavnickom tajchu „Vodárenská“.

 

Súčasťou festivalu boli aj tvorivé dielne (workshopy) zamerané na spev, maľbu, fotku, film, pouličné divadlo. Výstupy z týchto workshopov boli použité v jednotlivých divadelných predstaveniach. Na každodennom programe boli koncerty a ohňová show, ktorá vyvrcholila veľkolepým polnočným vystúpením na Trojičnom námestí.

 

V rámci festivalu KREATER sme predstavili aj projekt „Neviditeľná Štiavnica“, ktorého podstata je zameraná na integrovanie „neviditeľných“ tvorivých zásahov mladých umelcov. Účastníci festivalu dostali do rúk špeciálnu mapu a vybrali sa hľadať umelecké diela.

„Všetkým umelcom, ale aj účastníkom festivalu by som rada poďakovala za účasť. Bez vašej účasti by tento festival nebol takým aký bol. Naše očakávania boli prekonané a už teraz sa tešíme na budúci ročník a budeme radi, ak na festival znova zavítate a vytvoríte minimálne tak dobrú atmosféru, akú ste vytvorili tento rok.“ hovorí riaditeľka festivalu Mgr. Lucia Kovalčíková.

Výstupy z jednotlivých divadelných predstavení si môžete pozrieť na stránke www.kreater.sk.