FINANCIE: Estónsko dostane súhlas na zavedenie eura od 1. januára 2011

879

Ministri majú na programe aj rozšírenie právomocí Eurostatu, štatistického úradu, pri kontrole správ o hospodárení vlád eurozóny. Zmeny sa stali nevyhnutné po tom, ako sa zistilo, že Gréci falšovali svoje štatistické údaje dlhé roky. Ak Eurostat v budúcnosti zistí veľké rozdiely medzi svojimi a národnými údajmi, bude môcť kontrolovať hlásenia v národných štatistických úradoch.
      Už v pondelok (7.6.) sa stretnú ministri financií eurozóny. Bude sa konať aj druhé rokovanie pracovnej skupiny prezidenta EÚ Hermana Van Rompuyho, ktorá má do októbra vypracovať návrh sankcií proti krajinám, ktoré majú vyšší schodok štátneho rozpočtu ako 3 % hrubého domáceho produktu. Jej členovia budú diskutovať aj o spôsoboch ako zvýšiť rozpočtovú disciplínu v spoločenstve a celkovo lepšie koordinovať hospodársku politiku v EÚ.