GILLET: Dôsledky prijatia zákona o dvojakom občianstve budeme pozorne sledovať

711

Jeho predseda Pierre Gillet dnes pred novinármi v Bratislave uviedol, že pre ich neziskovú organizáciu bude zaujímavé pozorovať, čo prinesie prijatie uvedených právnych noriem v oblasti ľudských práv. „Zatiaľ sa na vec pozeráme ako diváci na tribúne, no lepšie by sme sa so situáciou zoznámili, keby sme boli priamo na ihrisku,“ povedal. Gillet očakáva, že na pôde Európskeho parlamentu (EP) bude táto téma rezonovať najmä medzi predstaviteľmi krajín, ktorí majú s otázkou dvojakého občianstva skúsenosti. 
      Ich nezisková organizácia zaznamenala vážne pochybenia v oblasti dodržiavania ľudských práv maďarskej menšiny na Slovensku. Gillet okrem iného kritizoval prijatie novely jazykového zákona v minulom roku. Upozornil, že kým na pôde EP môžu poslanci vystupovať vo svojej rodnej reči, používanie maďarčiny na Slovensku je pod prísnou štátnou kontrolou.  
      Informoval, že porušenie základných ľudských práv maďarskej komunity konštatovala aj Rada Európy a komisia EP v boji proti rasizmu a netolerancii. Podľa nich dochádza na Slovensku k  znepokojujúcemu nárastu rasistických prejavov a to nielen voči maďarskej, ale aj rómskej a židovskej menšine. Jednou z príčin týchto negatívnych postojov verejnej mienky, najmä u mladých ľudí, je akceptácia Slovenskej národnej strany vo vláde.
      Poukázal aj na to, že dodnes sú na Slovensku platné zákony o kolektívnej vine Maďarov, takzvané Benešove dekréty. „Toto správanie sa dá prirovnať k správaniu fašistov voči Židom, keď ich označovali žltou hviezdou,“ poznamenal Gillet. Považuje tiež za zarážajúce, ak sa občania SR maďarskej národnosti nemôžu dostať ku skonfiškovanému majetku. Ich výbor dostal niekoľko tisíc sťažností v tejto veci.