JANICE: Krádeže a výtržnosti rómskej mládeže sú v obci na dennom poriadku

561

Starosta Július Vincze tvrdí, že krádeže a výtržnosti sú tu na dennom poriadku. 
V obci si nevedia poradiť najmä s mládežou do 15 rokov. Tá podľa starostu nemá dostatočnú výchovu a chýba jej autorita. „Rodičia sa správajú a majú morálny postoj iný, ako by mali mať. Deti robia rôzne priestupky a ostatným strpčujú život. Občania sa obávajú o svoj majetok,“ vysvetlil TASR starosta, podľa ktorého mladí ľudia vyčíňajú aj na cintoríne a v kostole, kde dokonca počas omše zamkli modliacich sa ľudí. Rozoberajú aj základnú školu, v zime kradnú drevo a v lete úrodu zo záhrad a polí.
Vincze navrhuje, aby polícia mala vyššie právomoci a mohla ráznejšie konať aj pri priestupkoch, ktoré by mali byť kvalifikované ako trestný čin. „Ďalším riešením by bola obecná škôlka, kde by sa deti vychovávali a pomohol by aj psychológ. Tiež by sa malo výrazne riešiť záškoláctvo,“ uviedol starosta. Obecné zastupiteľstvo pripravilo aj prísnejšie všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku v Janiciach. Poslanci so starostom navrhujú v zimnom období zmenu hodín, počas ktorých trvá nočný pokoj. Ďalej by sa v obci na verejných priestranstvách malo zakázať pitie alkoholu a užívanie omamných látok.
Samospráve by pomohlo zavedenie kamier v obci či fungovanie obecných hliadok. Na to však podľa starostu nemajú dostatok financií. Problémy s rómskou mládežou chce Vincze prezentovať aj na stretnutí Združenia miest a obcí Gemera a jeho zámerom je, aby sa tým zaoberal parlament.
V Janiciach vládne napätá atmosféra už od septembra 2010, kedy Rómovia pre odškodňovanie po povodniach napadli starostu. Obviňovali ho a situácia sa vyostrila natoľko, že po veľkej hádke podal Vincze na polícii trestné oznámenie za ohováranie. Minulý týždeň zasa nahlásil len 14-ročný Róm v dome starostu bombu, polícia miesto prehľadala, nič podozrivé tam však nenašla.