KULTÚRA: SNG kúpila vzácny obraz Majstra z Okoličného, bude ho reštaurovať

515

Má rozmery 129×98 cm a je vystavený na prízemí galérie v Bratislave, ktorá ho vlani v cene 100.000 eur získala ako záchranný nákup s podporou Ministerstva kultúry SR.  
Je to prvé dielo spomínaného majstra v zbierke SNG, na rozdiel od Maďarskej národnej galérie (MNG) v Budapešti a Národného múzea v Ľubľane, ktoré ich už vlastnia. Podľa kurátora Zbierky gotického umenia SNG Dušana Burana sa obraz porovnateľnej kvality doteraz v ich zbierke nevyskytoval. Tempera na drevenej tabuli z obdobia rokov 1510-1520 bola SNG ponúkaná zo súkromnej zbierky v kritickom stave, keď drevené dosky sa oddeľujú a praskajú na viacerých miestach. Drevená tabuľa pravdepodobne nebola nikdy reštaurovaná, čím stav maľby je zrejme autentický. Potrebné je najmä jej očistenie a upevnenie, reštaurovanie potrvá asi tri roky.
„Z východiskovej požiadavky bola majiteľka vzhľadom na uvedené skutočnosti ochotná cenu znížiť na 100.000 eur. Za rovnakú sumu bol ochotný kúpiť dielo iný súkromný zberateľ, nehovoriac o prípadnom záujme MNG v Budapešti alebo Národnej galérie v Prahe. Podobná príležitosť sa na umeleckom trhu v dohľadnej dobe zaiste nezopakuje,“ zdôvodnil Buran. Podľa neho je obraz v mimoriadnej kvalite maľby aj v jej umeleckohistorickej hodnote. Je na ňom veľmi dobre čitateľná syntéza nizozemskej neskorej gotiky s talianskou ranou renesanciou.
Majster gotických malieb z Okoličného vďačí za svoje núdzové pomenovanie niekoľkým tabuliam bývalého Mariánskeho oltára z Františkánskeho kláštora v Okoličnom. Patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky. Spolupracoval s prominentnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče.