Mgr. Tatiana Tothova, hovorkyna SaS

1718

Rozhodne áno. Najväčší problém, ktorý by mala krajina, by bol odchod

mladých a vzdelaných ľudí do zahraničia. Tomuto odlivu mozgov chceme

zabrániť vytvorením podmienok, ktoré by ich motivovali ostať.

 

Mgr. Tatiana Tothova

hovorkyna SaS