„Je to poburujúce, skutočne ohavné… Na takú vraždu jednoducho niet slov,“ povedala jedna z pracovníčok pohotovosti. „Chladnokrvne si to spoločne naplánovali! Akože on nič nevedel?! Veď mali medzi sebou všelijaké techtle-mechtle…“

Už samotné okolnosti nálezu mŕtvoly boli podivné. Človek, ktorý to ohlásil vyšetrovateľovi B., bol akosi mimoriadne informovaný – vedel dokonca, že obeť bola udusená. Veľmi mu záležalo aj na tom, aby telesné pozostatky zavraždenej našla polícia. No predsa sa usiloval zakryť anonymitou a prosil o diskrétnosť.

 Mŕtvola  v kroví  

Rozhovor sa konal vo februári tohto roku, O niečo neskoršie skupina policajtov sa vybrala na určené miesto, na terén neďaleko Dunaja. Tam našla mŕtvolu v značnom rozklade. Zakrátko zadržali aj záhadného informátora. Veď v prípade vraždy o diskrétnosti nemôže byť ani reči.
Mŕtvolu našli v kroví, ležala v plastikovom vreci. Aj napriek značnému rozkladu, predsa sa zakrátko zistilo, že ide o Anetu Ch. O tom, že zmizla v októbri minulého roku, informoval políciu jej manžel. O identifikáciu obete sa pričinil aj informátor Dušan N. Po jeho zadržaní šla zakrátko do väzenia aj lekárka Agáta M.
Ilustroval Jozef Homola
Čo má pani doktorka M. spoločné s vraždou? Pred dvoma rokmi, po skončení štúdia medicíny mladá lekárka nastúpila na jedno zo zdravotných pohotovostných stredísk. O tri roky skôr ako ona tam začal pracovať aj mladý lekár Daniel Ch. Pán doktor bol ženatý, nedávno sa mu narodila dcérka. Lenže už zakrátko Agáta a Daniel začali spolu dôverný vzťah.
„Každý tu vedel, že spolu chodia. To sa nedalo zatajiť. Niektorí boli pohoršení, ale napokon si povedali, že to je ich súkromná vec,“ povedala pracovníčka pohotovosti. „Priznávam, že pani doktorka M. bola spočiatku veľmi obľúbená, najmä medzi mužskou časťou personálu. Šikovná, milá a pekná, mohla sa páčiť každému. Neraz sa bavila s chlapmi na hranici flirtu. Občas, keď prišla do služby, priniesla nejaké zákusky alebo výborný šalát. Taká žena vie, ako pomotať hlavu.“
Po narodení dcérky manželka doktora Ch. chcela skončiť štúdium na pedagogickej fakulte. Mala už všetky skúšky za sebou, pripravovala sa na obhajobu diplomovej práce a na štátnice. Bola to nezvyčajne pracovitá osoba. Pri jej nezvyčajnom pracovnom zaťažení jej pomáhala matka. Veď mladí manželia sa po svadbe ubytovali práve u nej.

 Záchranár  a milenec 

Doktor CH. pôsobil dojmom pokojného človeka, hoci ťažko povedať, či naozaj bol taký. Od prírody nebol veľmi zhovorčivý. Románik mu však v rodinnom živote neprekážal. Veľa času trávil v práci, po boku blízkej kolegyne. Avšak viac emócií prejavovala pani doktorka M. Svoj vzťah s doktorom Ch. brala veľmi vážne a ustavične nahovárala milenca, aby sa rozviedol. Keď sa k tomu nemal, rozhodla sa konať.
Nadviazala kontakt so svojím starým známym Dušanom B. O inteligencii toho človeka nemala vysokú mienku, ale zdalo sa jej, že na úlohu, ktorú mu určila, sa výborne hodil. Aspoň v jej očiach, – povedala istá osoba, ktorá svedčila pri vyšetrovaní. B. pracoval ako záchranár a plavčík na viacerých kúpaliskách. Vo voľných chvíľach sa zaoberal aj vymáhaním dlžôb pre známych alebo tých, čo si ho objednali
Pani doktorka mu dala veľmi konkrétny návrh: mal nájsť plateného zabijaka, ochotného usmrtiť ženu doktora Ch. Aby vrahovi dodatočne zhnusila budúcu obeť, tvrdila, že doktorova žena týra svoje dieťa. Zakrátko dala záchranárovi zálohu 3000 eur.
Ten ochotne vzal peniaze a ubezpečil ju, že zakrátko jej problém vyrieši. Pravdu povediac, veľmi sa neponáhľal, najskôr minul celú hotovosť. Kúpil si kdesi pod rukou poľovnícku pušku – mal totiž povolenie na vlastnenie zbrane. Lenže zabiť doktorovu mladú manželku sa neponáhľal. Naopak, začal sa vyhýbať doktorke.
Doktorka však bola tvrdohlavá. Prostredníctvom spoločných známych naliehala na plavčíka, aby splnil sľub, alebo aby vrátil peniaze. Bola opatrná a nehovorila otvorene, akú úlohu sa podujal splniť kamarát B. Jej nátlak sa však stal taký neznesiteľný, že Dušan B. sa niekoľkokrát objavil pred domom rodiny doktora Ch.

 Smrť  pri rieke 

Zakrátko Dušan B. začal mať podozrenie, že doktorka ho sleduje. V júni minulého roku usúdil, že sa musí z tejto ošemetnej situácie dostať, zatelefonoval teda na políciu s informáciou, že ktosi ustavične sleduje dom manželov Ch. Keď sa na mieste zjavila hliadka, ihneď poskytol svoje doklady. Podľa jeho mienky toto malo primäť doktorku, aby sa vzdala svojho úmyslu.
Lenže nestalo sa tak. Doktorka počkala nejaký čas a 3. októbra sa zrazu ocitla v byte Dušana B. Po dlhšej porade obaja vyšli z domu. Agáta si sadla do svojej fiatky. Dušan B. ju nasledoval svojou škodovkou. Zakrátko sa ozval zvonček na byte rodiny Agaty Ch.
„Dcérka nič netušila. Povedala mi, že akási žena sa chce s ňou zhovárať a zišla dolu. Prosím, už sa ma na nič nepýtajte,“ hovorila matka Anety Ch.
O čom sa tie dve ženy rozprávali pred domom? To sa asi nikdy nedozvieme. Doktorka M. od začiatku vyšetrovania zanovito tvrdí, že s vraždou nemá nič spoločné a okolnosti jej smrti nepozná. Niečo iné hovorí plavčík Dušan B. – z jeho slov vyplýva, že obe ženy živo diskutovali, on sa iba prizeral z úkrytu.
Po niekoľkých minútach obe dámy nasadli do doktorkinej fiatky a šli cez mesto, po moste, na druhý breh rieky. Tam doktorka zaparkovala. O chvíľu tam prišiel aj Dušan B. a zaparkoval opodiaľ. Keď vyšiel z auta, videl, že doktorka škrtí Anetu Ch. opaskom. On sám jej pomáhal mladú ženu udusiť. Keď sa prestala brániť, doktorka ešte odborne zistila, že už nežije. Hneď potom vytiahla plastikové vrece, do ktorého spoločne napchali telo a B. ho položil za vysoký košatý ker. Na miesto vraždy sa vrátil ešte toho istého dňa večer. Preniesol mŕtvolu Anety Ch. do auta a zaviezol ďalej, do hustého porastu, kde ležala štyri mesiace.

 Príval  náruživosti 

Možno táto strašná vražda by bola naveky zostala tajomstvom iba niekoľkých osôb. Čas by načisto zničil jej stopy. Lenže doktorka M. bola veľmi zaľúbená, a je známe, že takíto ľudia strácajú hlavu. Jej najväčšou túžbou bolo vydať sa za doktora Ch. Doktor Ch. ihneď upovedomil políciu o zmiznutí manželky, lenže pátranie neprinieslo nijaký výsledok. Mŕtvola sa nenašla, takže doktor Ch. oficiálne nebol vdovcom, a tak sa ani nemohol znova oženiť. Doktorka Agáta sa teda opäť obrátila o pomoc na svojho priateľa B. a požiadala ho, aby nejako oznámil polícii, kde sa nachádza mŕtvola. B. dvakrát telefonoval na políciu, ale nikoho sa nedovolal. Po ďalšom nevydarenom pokuse sa stretol s istým známym policajtom a pri rozhovore mu povedal o mŕtvole. Veriť na diskrétnosť strážcu zákona v takomto prípade bolo naozaj naivné. Napokon B., začal hovoriť. Nepriznal sa iba k priamej účasti na vražde, ale niektoré podrobnosti opísal dosť verne.
„Vierohodnosť jeho výpovedí sa napokon do značnej miery potvrdila,“ povedal prokurátor. „Napríklad bolo sporné, či sama podozrivá mala pripravené vrece pre mŕtvolu. Na pohotovosti sa používajú iné vrecia, ako bolo toto. Napokon sme zistili, že toto vrece lekárka dostala od istého pracovníka pohotovosti a pochádzalo z darov nejakého sponzora.“
Po zadržaní oboch vinníkov podrobili psychiatrickému vyšetreniu. U Dušana B. sa nepotvrdili nijaké psychické poruchy. Zato doktorka je podľa názoru psychiatra osobnosť kvality podradného komedianta, poznačená výrazne emocionálne, citovo labilná a egocentrická. Táto charakteristika ju však nezbavuje zodpovednosti za hrozný čin.

 Muž a nie  muž… 

Prokuratúra vylúčila účasť doktora Ch. na plánovaní a vražde svojej ženy. Pokračujúci románik aj po zmiznutí ženy, ktorý tak pobúril personál pohotovosti, môže svedčiť aj v prospech doktora Ch.
„Keby bol naozaj chcel odísť od ženy, nič by mu nebolo stálo v ceste,“ tvrdí prokurátor. „K vražde zvyčajne dochádza vtedy, keď sa ľudia chcú rozísť, ale prekážajú im v tom majetkové otázky. Oni nemali žiadny majetok. Chodili na starej škodovke, Aneta Ch. nepracovala. Nemali ani vlastný byt. On jednoducho nemohol od nej odísť.“
 A záver: iniciátorku vraždy a jej pomocníka čaká súd. Doktor Ch. má pošramotenú povesť, hoci je dobrým lekárom. Zostala nešťastná matka a malé dieťa, ktoré všetku tú hrôzu našťastie ešte nechápe. Ibaže mu vždy bude chýbať matkina  láska.
Miesto činu aj mená osôb boli zmenené.
(hh)