Prečo sa v Silicon Valley uchytilo LSD?

910

Mikrodozing je pojem z oblasti užívania drog, ktorý označuje dávkovanie psychotropných látok vo veľmi malých množstvách. Ide o špeciálnu techniku, ktorá nemá za cieľ človeka totálne odrovnať alebo ho previesť do inej dimenzie, ale skôr povzbudiť jeho kreativitu a myslenie. A v Silicon Valley si na tomto trende v súčasnosti vraj tamojšie geniálne mozgy veľa frčia.

Užívanie LSD má v USA veľmi dlhú tradíciu. Užívali ho umelci a spisovatelia, hudobníci, vojaci za vojny vo Vietname, experimentovali s ním tajnej služby. Dnes je situácia trochu iná, pretože už sú dobre známe tiež negatívne účinky tejto drogy. Lenže napriek tomu si LSD stále hľadá cesty ku svojim užívateľom, ktorými sa čoraz častejšie stávajú inžinieri a technologickí experti sídliaci v start-upoch v Silicon Valley.

A spoločne s tým sa rozvíja užívanie na báze mikrodozingu, teda dávkovanie naozaj miniatúrnych množstvách tejto látky. To nespôsobuje halucinácie, ale podľa užívateľov skôr empatiu, schopnosť prepájať zdanlivo nesúvisiace veci, väčší vhľad do problematiky a kreativitu. Zaujímavé, že?

„LSD je veľmi flexibilná látka. Zosilnie všetko, čo sa deje vo vašom mozgu. Tiež zosilňuje všetko, čo sa deje v spoločnosti. My sme zameraní extrémne na výkon, takže zosilňuje náš výkon,“ zverila sa žena menom Diane novinárom z denníka Financial Times.

Užívatelia sa tiež cítia oveľa optimistickejšie, príjemnejšie naladení a celkovo v pohode. Účinky mikrodozingu sú prirovnávané k meditácii, dobrej káve či čaji alebo poháriku vína. Do Silicon Valley priniesol tento trend psychológ a výskumník v oblasti psychadelik James Fadiman. Ten napísal knihu, ktorá je považovaná za akúsi Bibliu mikrodozingu. V nej odporúča užívať 10 mikrogramov LSD niekoľko dní po sebe. Nie je to podľa neho žiadna závislosť na drogách, pretože ľudia neužívajú drogu, aby unikli z každodenného života, ale aby si ho vylepšili.

Skutočne v tomto koncepte je čosi inovatívneho, čo nezodpovedá klasickému „feťáckému“ poňatiu drog. Droga v tejto schéme je skôr pomocníkom a pomáha so sociálnymi aj pracovnými problémami. Fadiman, opísal prípad jedného architekta, ktorý stál pred úlohou vytvoriť návrh obchodného centra. Trochu sa s problémom zasekol a nevedel, ako ďalej. Potom, čo si dal veľmi malú dávku LSD, uvidel architektúru v úplne iných súvislostiach. Zbadal pyramídy, Veľký čínsky múr, Eiffelovu vežu, a to všetko sa mu prepojilo, takže videl architektúru z úplne novej perspektívy. A samozrejme aj na svoju vlastnú úlohu nazeral z celkom iného pohľadu.

Whitney Houston si vždy priala drogy, aj k narodeninám

Treba povedať, že nič z Fadimanových záverov nie je podporené nejakou oficiálnou vedeckou správou alebo výskumom. Ide o jeho súkromnú aktivitu a zatiaľ nebola o mikrodozingu zverejňovaná žiadna seriózna vedecká štúdia.

Poslednou otázkou je, prečo tento trend zahniezdil zrovna v Silicon Valley. Odpoveď sa ponúka. Je len málo miest na svete, kde je vyvíjaný taký tlak na kreativitu a výkon a kde je meradlom úspechu schopnosť prichádzať s novými myšlienkami. Niet divu, že práve tu ľudia hľadajú cesty, ako tieto pracovné tlaky zvládať.