Šialený nemecký experiment nechal siroty v pazúroch pedofilov

1370

Helmut Kentler bol kontroverzným psychológom, ktorý stál za škandalóznym experimentom, aký nemá v civilizovanom svete obdobu. Dal dohromady siroty a pedofilov s tým, že to prospeje obom stranám. Ako sa ukázalo, trochu sa mýlil. Všetko navyše kryli politici.

Sexuálna revolúcia 60. a 70. rokov vyvolala v západnom Nemecku uvoľnenie morálky a zabehnutých pravidiel. V niektorých prípadoch ale zašlo uvoľnenie príliš ďaleko. Najkrikľavejšou záležitosťou bol vládou sponzorovaný a podporovaný sociálny experiment, ktorý vymyslel psychológ Helmut Kentler. Všetko bolo pod záštitou Stranou zelených, ktorá bola v tom čase hniezdočkom pacifistov, environmentalistov, feministiek a tiež pedofilov. Práve v tejto politickej strane sa rozbehla bizarná diskusia o tom, že by bolo dobré legalizovať sex s deťmi.

Existujú záznamy o tom, že Zelení podporovali najrôznejších pedofilných aktivistov a spolkov a rozhodne sa stavali proti tomu, aby pedofília bola plošne kriminalizovaná. Snahou Zelených bolo navodiť celospoločenskú atmosféru, že mať sexuálne vzťahy s dieťaťom je normálne. Celé toto krídlo zelených nakoniec stratilo na význame, až vymizlo úplne a Zelení túto temnú kapitolu svojich dejín pochovali ako dávno zabudnutú.

V roku 2015 ale vyšlo na svetlo, že práve Zelení na čele s berlínskou radnicou financovali program alebo skôr experiment, ktorý umiestňoval deti ulice a siroty zámerne do starostlivosti usvedčených pedofilov. Dialo sa tak na základe Kentlerovho sexuálneho výskumu, ktorý vykonával pri svojom pôsobení na Hannoverskej univerzite. Profesor sociálnej pedagogiky došiel k úplne šialenému záveru, že sexuálna skúsenosť môže mať pre deti vo veku 13 až 15 rokov pozitívny vplyv.

Do starostlivosti pedofilov tak bol umiestnený neznámy počet drogovo závislých teenagerov alebo prostitútov. K čomu v takýchto rodinách, dá ak sa o niečom takom vôbec hovoriť, dochádzalo, bolo bežné. Sám Kentler až do svojej smrti v roku 2008 tvrdil, že celý projekt bol v podstate úspechom, hoci uznával, že bol nelegálny. Kentler, ktorý bol praktizujúcim homosexuálom, sa napokon väčšinu svojho života zaoberal vedeckým obhajovaním sexuálnych vzťahov medzi dospelými a deťmi.

„Zistil som, že vo väčšine prípadov majú pederastrické vzťahy veľmi pozitívny efekt na osobný rozvoj chlapcov, najmä ak je pederast súčasne chlapcovým mentorom,“ povedal Kentler v jednom rozhovore.

Keď sa celá vec dostala v roku 2015 na svetlo, berlínska radnica povolala Teresu Nentwigovou z univerzity v Göttingene, aby overila, nakoľko bola vtedajšia administratíva do experimentu zapojená. „Muži, ktorí boli usvedčení zo sexuálnych kontaktov s deťmi, boli ustanovení berlínskou radnicou ako ich ochrancovia. Deti a mladí ľudia žijúci na ulici museli svojim opatrovateľom „zaplatiť“ za posteľ, jedlo a šaty sexom,“ hovorí nekompromisne Nentwigová. Ide o úplne hrozný experiment štátom posvätená pedofília.

Nentwigová je však postavená do zložitej situácie. Kentler si zámerne neviedol žiadnu evidenciu, takže nie je jasné, koľkých detí sa experiment týkal ani aký bol jeho celkový rozsah. Nentwigová napriek tomu našla minimálne jeden prípad dieťaťa, ktoré si odnieslo neblahé dôsledky zaradenie do programu. Berlínska radnica prevádzkuje stále špeciálnu horúcu linku, kam môžu zavolať ľudia, ktorí boli ako deti do tohto programu zahrnutí a bolo im akokoľvek ublížené, alebo sa len chcú podeliť o svoje skúsenosti.