SOCIÁLNE: Projekty, ktoré rúcajú bariéry, môžu získať podporu cez grant

919

Projekty prihlásených uchádzačov by mali najmä pomôcť znevýhodneným skupinám začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. Nemalo by pritom ísť o jednorazovú materiálnu pomoc, keďže začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti a zmena postojov je dlhodobý proces.
Neziskové subjekty a mimovládne organizácie sa o tieto prostriedky môžu uchádzať do 29. októbra. O počte podporených projektov a výške grantu rozhodne výberová komisia. Finančné prostriedky na projekty poputujú z Fondu GSK. Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní žiadostí je priamy dopad na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených, ako aj dlhodobý charakter a kvalita projektov.