SÚDY: Proces v kauze vraždy bezdomovca odročili

567

Pokračovať sa bude v hlavnom pojednávaní 11. januára. Naposledy sa malo v tomto prípade, kde figuruje ako obžalovaný z vraždy 44-ročný Miroslav S. konať v polovici októbra. Súd proces odročil z dôvodu neprítomnosti obhajcu obžalovaného, ktorému zároveň udelil poriadkovú pokutu vo výške 1000 eur. Predtým sa v tejto veci pojednávalo 9. septembra, kedy vypovedať prišli štyria známi bezdomovca, avšak rovnako sa nedostavil právny zástupca obžalovaného. Miroslava S. eskortovali na pojednávanie z ústavu na výkon väzby a obžalovanému zároveň senát zamietol prepustenie z väzby. Voči tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej mal po doručení rozhodovať KS v Bratislave.
Vražda 33-ročného Olivera B. sa stala 12. augusta 2008 v bratislavskej Trnávke v opustenej škole, kde bývali bezdomovci. Miroslav S. mal Olivera B. po tom, čo spoločne požili omamné látky, zavraždiť tak, že ho viackrát bodol nožom. Miroslav B. bol v minulosti viac ráz trestaný a stíhaný, napríklad mal poliať svoju priateľku chemikáliou, dopustiť sa ublíženia na zdraví a lúpeže.
Dvoch svedkov na májové odročené pojednávanie eskortovali z ústavu na výkon trestu. Ďalší sa dostavil a na otázku sudcu, či si zapamätá termín odročenia, uviedol, že je „alkoholik, zabúda a treba mu dátum napísať na papier“. Jeho partnerka zase v súdnej sieni s plačom prehlásila, že má epilepsiu. Ďalšieho svedka nevedeli vtedy nájsť.