SÚDY: V kauze exviceprimátora Košíc Eugena Č. bude vypovedať poslanec L. Nagy

772

Proces je vytýčený na tri dni do stredy 9. júna. Prvý deň sa bude súd zaoberať výsluchom obžalovaných, druhý deň by mal vypovedať korunný svedok Maroš Merjavý a na stredu je okrem iného naplánované vypočutie nezávislého poslanca Národnej rady SR Lászlóa Nagya. V hlavnom pojednávaní sa mimo spomenutých troch dní má potom pokračovať  21. a 22. júna. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.
   V tejto kauze sa malo pôvodne pojednávať 27. apríla, kedy súd uložil ďalšiemu obžalovanému Ladislavovi P. v údajnej korupčnej kauze poriadkovú pokutu 500 eur. Súd totiž vyzval obžalovaného, aby sa dostavil na hlavné pojednávanie, on však neprišiel a ani sa neospravedlnil. Podľa súdu je dôležité, aby na hlavnom pojednávaní bol Ladislav P. a aby v jeho prítomnosti prokurátor prečítal obžalobu. Zároveň by sa mal zúčastniť aj na výsluchoch svedkov a konfrontácií s nimi. Voči uloženiu pokuty bolo možné podať sťažnosť, obhajca obžalovaného Ladislava P. Štefan Detvai sa k tomu bez konzultácie so svojím klientom ihneď vyjadriť nevedel. Súd hlavné pojednávanie odročil na hore uvedené termíny.
      Obžalovaný Ladislav P. 27. apríla ráno zaslal na súd e-mail, v ktorom potvrdil požiadavku, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. „Nikdy som netvrdil, že obžaloba mi nebola prečítaná a to ani v odvolaní voči rozsudku,“ napísal Ladislav P., ktorý svoju žiadosť nevníma ako obštrukciu. Dodal, že má problémy s vysokým krvným tlakom. List Ladislava P. s požiadavkou, aby sa súdne pojednávanie konalo bez jeho prítomnosti, doručili na ŠTS aj 23. apríla. 
      Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry bol presvedčený, že bez prítomnosti obžalovaného nie je možné vec spoľahlivo prerokovať. „Musíme prečítať obžalobu v prítomnosti obžalovaného,“ povedal prokurátor, ktorý sa odvolával na uznesenie Najvyššieho súdu SR. Obhajcovia naopak chceli, aby sa pojednávalo aj bez prítomnosti Ladislava P. „Ani Najvyšší súd (NS) SR netvrdí, že treba prečítať obžalobu v prítomnosti Ladislava P., ale že treba toto konanie vykonať odznovu, pre procesné chyby,“ povedal obhajca Milan Knop.
      Z väzenia koncom apríla na hlavné pojednávanie predviedli kľúčového svedka prípadu Maroša Merjavého, ktorý bol v tejto kauze, ale v inom súdnom konaní odsúdený na šesťročný trest. Prišli aj ďalší dvaja svedkovia, jedným z nich bol práve poslanec Nagy.
      Eugena Č. odsúdil 19. januára vtedajší Špeciálny súd v Pezinku za podvod na šesťročný trest odňatia slobody. Spoluobžalovaných Viktora K. a Ladislava P. poslal rovnako na šesť rokov za mreže. Zároveň súd všetkým trom uložil peňažné tresty po 20.000 eur a povinnosť uhradiť firme KAME spôsobenú škodu vo výške 298.745 eur. V prípade, že by odsúdení nezaplatili peňažný trest, hrozilo im o jeden rok dlhšie väzenie. NS SR na neverejnom zasadnutí 19. novembra v rámci odvolacieho konania rozsudok zrušil.
      Eugen Č. údajne na jeseň 2002 spolu s obžalovanými Viktorom K. a Ladislavom P. požadoval od štatutára spoločnosti KAME úplatok 597.491 eur. Firma KAME sa v tom čase stala hlavným dodávateľom výstavby nájomných bytov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Viktor K. vo svojej záverečnej reči tvrdil, že 18 miliónov korún mu mal korunný svedok Merjavý dať na základe zmluvného záväzku. Mesto potrebovalo na výstavbu bytov financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Obžalovaní údajne prisľúbili štatutárovi spoločnosti KAME Marošovi Merjavému dotácie v celkovej výške 6.008.099 eur. Podmienkou však bola desaťpercentná provízia. Súdny proces sa v tomto prípade začal v októbri 2006. Merjavý vraj sprostredkovane požiadal svedka Romana K., aby informoval exministra vnútra Vladimíra Palka, že sa od neho požaduje úplatok.
      Bývalý viceprimátor obvinenia odmieta, považuje ich za účelovo vykonštruované a založené na klamstvách spomínaného konateľa. Podľa jeho tvrdenia práve podnikateľ Merjavý im dlhoval na základe obchodnej zmluvy financie, ktoré im splácal v rozličných sumách. Polícia zadržala exviceprimátora a Ladislava P. pri preberaní jedného milióna korún (33.194 eur) začiatkom marca 2004.