Teror a smrť na každom kroku

1212

Po obsadení Poľska Nemcami roku 1939 nastala vláda teroru, stíhanie a násilné germanizácie. Nacisti začali systematicky likvidovať nielen Židov, ale aj členov poľskej inteligencie, katolíkov aj dedinských roľníkov.

Zo svojich domovov boli vysťahovaní stovky tisícov Poliakov. Množstvo z nich boli poslaných na nútené práce alebo ako politickí väzni skončili v koncentračnom tábore.

Sedem trpaslíkov z Osvienčimu nadchlo Anjela smrti Mengeleho. Mučil ich a ponižoval