UNICEF:Minulý rok mala polícia nahlásených viac ako 1500 prípadov hľadaných detí

628

„Dieťa má v určitom veku, najčastejšie v období puberty a na začiatku adolescencie, túžbu niečo zažiť alebo sa dá veľmi ľahko zlákať niekým, kto ho na takúto aktivitu namotivuje. Mnohé si myslia, že sa im nič nemôže stať, nasadnú na vlak alebo autobus a zrazu sa ocitnú na opačnom konci republiky. Neraz sa stáva, že prežijú niekoľko nocí pod holým nebom. Neuvedomujú si, že sa stávajú veľmi zraniteľné a bezprostredne ohrozené,“ hovorí o túžbe detí po dobrodružstve psychologička Detskej linky istoty pri UNICEF Katarína Trlicová.
      Podľa policajných štatistík zostalo v roku 2010 v pátraní z predchádzajúceho roka 19 maloletých osôb, pričom sedem už bolo vypátraných a 79 mladistvých, z ktorých 54 bolo už vypátrali. K 17. máju tohto roka pátrala podľa Gabriely Krupčíkovej z Linky Detskej istoty pri UNICEF polícia po 79 deťoch, 19 maloletých a 60 mladistvých.
      V medzinárodnom porovnávaní presná štatistika nezvestných detí neexistuje, pretože metodika je v každej krajine iná. V tejto problematike nejde totiž len o deti nahlásené a hľadané políciou, ale aj deti, ktoré prespávajú u kamarátov alebo deti, ktoré nikto nehľadá. Podľa Krupčíkovej do kategórie nezvestných detí patria aj deti hľadané, odídené, stratené či unesené.
      Práve Linka detskej istoty podáva týmto deťom pomocnú ruku. Chlapcom a dievčatám na úteku poskytuje možnosť telefonického kontaktu na čísle 116 000. Ide o harmonizované číslo, ktoré sa vyskytuje aj v iných krajinách Európy, v Belgicku, Holandsku, vo Francúzsku, v Grécku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Taliansku, Španielsku a na spustenie sa pripravuje aj linka vo Veľkej Británii. Uvedené linky zastrešuje organizácia Misssing Children Europe so sídlom v Bruseli. 
      „Toto číslo je veľmi dôležité nielen pre deti, ktoré sú na úteku, ale je dôležité aj pre rodičov, ktorí sa chcú poradiť, ak sa im stratilo dieťa. Dôležitý význam linky je aj v tom, že na ňu môže anonymne zavolať ktokoľvek, kto má o stratenom dieťati aj tie najmenšie indície,“ skonštatovala Trlicová. 
      Na fenomén nezvestných detí upozorňuje aj Medzinárodný deň hľadaných detí, ktorý si verejnosť pripomína 25. mája. Na Slovensku sa tak deje už štvrtý rok a to vďaka Linke detskej istoty, Policajnému zboru SR a občianskemu združeniu Hope – pomoc nezvestným. Linka detskej istoty dnes spúšťa kampaň, počas ktorej budú dobrovoľníci na uliciach rozdávať propagačné materiály a robiť verejnú zbierku. 
      Vo štvrtok (27.5.) organizuje v Bratislave Linka detskej istoty interdisciplinárnu a medzirezortnú konferenciu na tému „Hľadané deti a súčinnosť kompetentných autorít“ ako súčasť aktivít medzinárodnej organizácie Missig Children Europe, ktorá združuje v rámci členských štátov EÚ organizácie pomáhajúce v prevencii a pomoci nezvestným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám. 
      25. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň nezvestných detí v roku 1983 prezidentom Ronaldom Reganom. Práve v tento deň v roku 1979 sa v New Yorku na ceste do školy stratil šesťročný Etan. Obrovské úsilie, ktoré vyvinula chlapcova rodina spolu s rodičmi ďalších nezvestných detí v USA pri hľadaní, upriamilo pozornosť verejnosti na problém nezvestných detí. Podľa dostupných materiálov sa prvýkrát v Európe tento deň pripomínal v roku 2002.