Naša metropola na Dunaji a upätí Malých Karpát je svojim položením, architektúrou a pulzujúcim životom mimoriadne fotogenická. V minulosti patril svet fotografie a zobrazovania mesta prevažne profesionálnym umelcom, akými boli napríklad Karol Kallay, Igor Grossman a lebo Anton Šmotlák. Digitálne technológie, internet a sociálne siete dali v súčasnosti impulz pre masové fotografovanie a zdieľanie záberov nášho hlavného mesta. Na sociálnych sieťach už vzniklo niekoľko skupín, ktoré mapujú dejiny a súčasnosť Bratislavy. Tak do zobrazovania mesta pribudol pohľad veľkej skupiny ľudí, ktorí objavujú nove polohy, zakutia a emócie Bratislavy.

V novembri 2020 začala na Facebooku fungovať verejná fotografická skupina Bratislava v hľadáčiku. Jej iniciátormi boli nadšenci pre fotografiu a mesto – aktivista lvor Švihran a amatérska fotografka a zároveň administrátorka skupiny Miroslava Mydliarová. Skupina rýchlo rástla a okrem príspevkov amatérskych fotografov začali na jej stránke pribúdať aj zábery Bratislavy od viacerých profesionálnych fotografov. K dnešnému dňu má už vyše 8000 členov. V decembri 2021 sa skupina zmenila z verejnej na súkromnú s cieľom lepšie chrániť autorské pravá svojich členov. Veľkú zásluhu na jej raste a skvalitnení má známy fotograf Rudolf Baranovič, ktorý sa stal druhým administrátorom skupiny. V decembri bola pre prezentáciu autorov skupiny vytvorená galéria Gallery from the group Bratislava v hľadáčiku, kde sa pravidelne uverejňujú najlepšie fotografie skupiny.

S ideou prezentovať, oceniť a využiť výnimočné zábery Bratislavy zverejnene na stránke Bratislava v hľadáčiku prišli Pavol Demeš, analytik, autor a fotograf, a Vladimír Grežo, predseda Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorí sa dlhodobo venujú prezentácii nášho mesta. Oslovili oboch administrátorov stránky, a by urobili vyber desiatich kvalitných autorov a spolu s nimi vybrali po jednej z ich aj svojich fotografií vytvorených v roku 2021. Napokon vznikla kolekcia 12 fotografii od týchto 12 autorov: Rudolf Baranovič, Peter Braun, Miroslav Ftáček, Matej Kotuľa, Jana Kollárová, Adam Kováč, Miroslava Mydliarová, Ľudo Nemeth, Tomáš Oros, Pavol Prochazka, Milena Reichová a Miroslava Streďanská. Bratislavská organizácia cestovného ruchu dlhodobo využíva a prezentuje obrazy Bratislavy doma i v zahraničí. Spolupráca s talentovanými autormi z prostredia sociálnych sieti ponuka nove možnosti pre objavovanie podôb a krasy nášho mesta.