Americký inžinier Libby Thims dal dohromady zoznam najinteligentnejších ľudí všetkých čias.
Okrem významu jednotlivých osobností vychádzal aj z hodnoty ich inteligenčného kvocientu. Pretože u mnohých IQ zistené nebolo, použil takzvanú Coxovu metódu, ktorá kvocient určuje podľa počtu úspechov za jednotlivé desaťročia. Z toho dôvodu teda samozrejme nemôžeme konečnú podobu Thimsovmu zoznamu považovať za absolútnu. Nejako takto by ale rebríček najviac chytrých osobností asi vyzeral.

10. Thomas Young (IQ 185-200)

Britský polyhistor so záberom na fyziku, medicínu a egyptológiu. Definoval model pružnosti, pomocou takzvaných Youngových štrbín objasnil interferenciu svetla.

9. William James Sidis (IQ 200-300)

Zázračné dieťa, matematický a jazykový génius zo Spojených štátov. Údajne ovládal všetky jazyky sveta. Na motívy jeho života bol v roku 1997 natočený film Dobrý Will Hunting.

8. Gottfried Wilhelm Leibniz (IQ 182-205)

Nemecký polyhistor, zaoberajúci sa filozofiou, matematikou a teológiou. Nezávisle na Newtonovi objavil integrálny kalkulus.

7. Mikuláš Koperník (IQ 160-200)

Poľský astronóm a matematik. Autor teórie, podľa ktorej stojí Slnko v strede slnečnej sústavy.

6. Rudolf Clausius (IQ 190-205)

Nemecký fyzik a matematik, ktorý formuloval pojem entropia. Zakladateľ termodynamiky.

5. James Clerk Maxwell (IQ 190-205)

Škótsky fyzik. Opísal elektromagnetické pole (takzvané Maxwellove rovnice) a rovnako stál aj za vyvolaním prvej farebnej fotografie.

4. Isaac Newton (IQ 190-200)

Britský fyzik a matematik, autor zákonov pohybu a všeobecnej gravitácie. Položil základy diferenciálneho a integrálneho počtu (Kalkulus).

3. Leonardo da Vinci (IQ 180-220)

Renesančný umelec, ktorý sa mimo maľby, sochárstva či architektúri angažoval aj v konštruktérstve, prírodovede alebo anatómii. Autor najslávnejšieho obrazu v histórii, portrétu Mona Lisy.

2. Albert Einstein (IQ 160-225)

Nemecký fyzik, autor teórie relativity. Jeden z najvýznamnejších vedcov všetkých čias, ktorý bol za svoje zásluhy ocenený Nobelovou cenou.

1. Johann Wolfgang von Goethe (IQ 180-225)

Nemecký literát, autor veršovanej tragédie Faust. Jeho záber siahal aj mimo písania a bol napríklad jedným z predchodcov darwinizmu.