Niekedy jeden obraz môže hovoriť oveľa hlasnejšie ako slová, a to to umelecké dielo od 19-ročnej študentky Emmy Krenzer nie len na nás hovorilo. Ono doslova kričalo na nás. Účelom tohto diela je ukázať následky sexuálneho napadnutia, a ako môžete vidieť, je to silné, až šokujúce. Toto dielo vytvorila tak, že sa nechala vyfotiť od svojho priateľa a vytlačila v životnej veľkosti kópiu a pomaľovala ju prstami s rôznymi farbami. Potom urobila legendu „mapy“ s cieľom ukázať ľuďom, čo každá z farieb zastupuje.

sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-11sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-19sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-12sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-15sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-21

sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-14sexual-assault-aftermath-art-project-touch-impact-emma-krenzer-18