Skoro polovica Rusov o vpáde sovietskych vojsk do Československa v auguste 1968, ktorý skoncoval s reformami pražskej jari, nič nevie. Viac ako tretina – 36 percent – považuje inváziu za oprávnenú, Sovietsky zväz si podľa nich počínal správne. Vyplýva to z prieskumu ruského nezávislého sociologického strediska Levada, podniknutého podľa agentúry Unian v predvečer 50. výročia intervencie.

„Výsledky prieskumu svedčia o tom, že sa Rusko vracia k propagande v duchu Brežnevovej éry,“ usúdil riaditeľ strediska, sociológ Lev Gudkov. Úplné výsledky prieskumu by podľa neho mali byť zverejnené v pondelok.

Kým 45 percent opýtaných malo problém vyjadriť sa, o čo pred 50 rokmi išlo, podľa pätiny opýtaných všetko zavinili „podvratné akcie“ Západu proti socialistickým štátom. Skoro štvrtina usúdila, že protisovietský naladení politici vo vtedajšom Československu sa pokúsili o prevrat, čoho dôsledkom bol vpád vojsk. A skoro pätina Rusov si myslí, že v Československu vypuklo „povstanie proti režimu, nastoleného Sovietskym zväzom“.

Len každý desiaty z opýtaných vo veku od 18 do 35 rokov mal poňatie o udalostiach Pražskej jari 1968.

„Mladí ľudia nevedia a nechcú vedieť, čo sa stalo,“ usúdil Gudkov. „Myslím, že to je prejav všeobecnej amorálnosti veľmoci, čo sa stalo základom pre ruskú imperiálnu obrodu za Putina a v podmienkach podpory pre anexiu Krymu,“ dodal sociológ.

Podľa iného prieskumu štátnej agentúry FOM o vstupe sovietskych vojsk do Československa sa cítila informovaná tretina Rusov, 29 percent už o tom niekedy počulo, zatiaľ čo 35 percent pripustilo, že o niečom takom počuje vôbec prvýkrát. Z tých informovanejších 26 percent považovalo postup sovietskeho vedenia za správny, 13 percent za nesprávny.

„Hlavnými stúpencami násilného potlačenia Pražskej jari boli NDR (východné Nemecko) a Poľsko, ktorých vodcovia sa báli, aby sa „jarou“ nenakazili ich krajiny. Ale príčinou operácie, známej pod krycím názvom Dunaj, sa stali obavy sovietskeho vedenia z možnej straty kontroly nad Československom,“ poznamenal v pripomienke výročia invázie internetový denník Gazeta.ru. „Pražská jar zahubila politický pluralizmus, zavádzaný Dubčekom. Hospodárske reformy Moskvu moc neznepokojovali,“ dodal.