BRATISLAVA: V protikorupčných opatreniach splnila SR len jedno odporúčanie

797

Odporúčania sa týkali dvoch oblastí – zvýšenia transparentnosti financovania politických strán a komplexnejšej úpravy postihovania korupcie v Trestnom zákone. V prvej oblasti SR nesplnila žiadne odporúčanie, v druhej oblasti plne jednu a ďalšie tri len čiastočne. GRECO odporúčala zaviesť osobitný orgán so silným mandátom na dohliadanie transparentnosti financií politických strán, povinné deklarovanie príjmov a výdavkov strán a kandidátov v miestnych voľbách či právnu zodpovednosť jednotlivých kandidátov za nedodržiavanie finančných pravidiel v kampani.
      V oblasti kriminalizácie korupcie GRECO žiadala Slovensko o sprísnenie legislatívy pri korumpovaní domácich aj cudzích verejných činiteľov. V tejto oblasti bolo jediným splneným bodom zavedenie trestov nielen pre prijímanie, ale aj dávanie úplatkov.
      Trestnoprávny dohovor Rady Európy o korupcii, z ktorého viaceré odporúčania GRECO vychádzajú, podpísalo Slovensko ešte v roku 1999 a ratifikovaný bol v júni 2000. „Závery GRECO potvrdzujú aj výsledky monitoringu Transparency International Slovensko, ktorá v apríli 2010 požiadala všetky ústredné orgány štátnej správy o predloženie ich protikorupčných aktivít v rámci uznesenia vlády zo 4. apríla 2007 o štátnej politike v boji proti korupcii, uviedol dnes Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko.