DIABETICI: Skončí ích závislosť na inzulíne?

636

Oveľa väčší počet chorých, niektoré štúdie udávajú až 90 %, trpí diabetom 2. typu, ktorý sa obvykle objavuje až v neskoršom veku a bežne nevyžaduje liečbu inzulínom. Omnoho závažnejší je však diabetes 1. typu, ktorý je vyvolaný absolútnym nedostatkom inzulínu v organizme, a preto sa chorý neobíde bez doživotnej liečby inzulínom. Tento typ cukrovky väčšinou postihuje mladších jedincov a vyžaduje striktné dodržiavanie liečebného režimu, pretože inak hrozí vznik akútnych i dlhodobých komplikácií, ktoré ohrozujú život chorých. 

Terapia diabetu 1. typu spočíva v dôslednej životospráve a náhrade prirodzeného inzulínu. Pri liečbe kombinujeme krátkodobo i dlhodobo pôsobiaci inzulín, aby hladina cukru v krvi bola stabilizovaná a kopírovala fyziologické hodnoty. Inzulín aplikujeme klasickými injekciami, ale stále viac sa rozširuje používanie injekčného pera alebo špeciálnych púmp, ktoré chorému uľahčujú život.

Nové vedecké poznatky a medicínske postupy prinášajú chorým s 1. typom diabetu novú šancu, pri ktorej by odpadla každodenná aplikácia inzulínu. Touto možnosťou je transplantácia orgánov, ktorých nedostatočnosť spôsobuje cukrovku. Vo svete sa uskutočnilo najviac spoločných transplantácií pankreasu a obličky pri závažných chorobách obličiek. Snahou lekárov však je, aby bol výkon oveľa jednoduchší, bezpečnejší a lacnejší. Optimálna sa javí samostatná transplantácia buniek Langerhansových ostrovčekov, čo je orgán, ktorý v tele produkuje hormón inzulín. Táto transplantácia by pri súčasných možnostiach navodenia imunologickej tolerancie mohla priniesť pre život diabetikov zásadný obrat.

 

ZVÝŠTE PRÍJEM VITAMÍNU 

Sledovanie diabetikov opakovane preukázalo, že majú koncentráciu vitamínu C v krvnom sére minimálne o 30 percent nižšiu, než akú nachádzame u zdravej populácie. Táto skutočnosť by mohla znamenať, že za typické degeneratívne zmeny na cievach, ľadvinách a očiach, ktoré komplikujú ochorenie diabetom, by mohol byť spoluzodpovedný nedostatok vitamínu C.

Prečo k tomu dochádza? Lekári v podstate označili dve príčiny zníženej hladiny vitamínu C v krvi diabetikov. Tou prvou je porucha látkovej výmeny /metabolizmu/, ktorá je u chorých s diabetom základom choroby. Druhou príčinou je zvýšená spotreba vitamínu C, pretože telesné bunky sú vystavené atakom agresívnych molekúl kyselín, ku ktorým dochádza predovšetkým pri kompenzovanom ochorení.

Z toho plynie jasný záver: U pacientov je nevyhnutný trvale zvýšený príjem vitamínu C. Tým ich ochránime pred ďalším poškodením ciev, ľadvín a očí.