Do Česka na vysoké školy odchádzajú najlepší študenti zo Slovenska

1492

po testoch všeobecných študijných predpokladov. Informovala o tom Katarína Filová zo spoločnosti Scio, ktorá testovania všeobecných študijných predpokladov organizovala. Väčšina z nich ostáva po skončení štúdia ostáva v Čechách.

Testy všeobecných študijných predpokladov si vyskúšalo koncom minulého roka 14 224 žiakov zo 173 škôl na celom Slovensku. Spomedzi všetkých opýtaných sa 35 percent žiakov vyjadrilo, že sa hlásia aj do Českej republiky. Študenti, ktorí patrili do desatiny žiakov s najlepším hodnotením v testoch, však až v 70 percentách plánovali odísť študovať do Česka. Ako dôvod väčšina uvádza vyššiu kvalitu škôl, ďalšou motiváciou je aj perspektíva lepšieho budúceho zamestnania.

Ako uviedla Filová, test všeobecných študijných predpokladov je skúška, ktorú ako náhradu či súčasť prijímacieho konania používa približne 70 slovenských a českých fakúlt. „Obdobné testy sa v zahraničí používajú už desiatky rokov, no na Slovensko tento systém prichádza len postupne. Test všeobecných študijných predpokladov je najčastejšie používaným testom Národných porovnávacích skúšok, ktoré okrem základných predpokladov na vysokoškolské štúdium testujú aj znalosti žiakov v matematike, spoločenských vedách, biológii, chémii či cudzích jazykoch,“ uviedla Filová s tým, že najbližší termín Národných porovnávacích skúšok sa uskutoční v sobotu, 14. marca.

Dosiahnuté skóre si môžu maturanti vylepšiť ešte na ďalších troch termínoch, na ktoré sa tiež treba vopred prihlásiť – napríklad 11. apríla, na ktorý je uzávierka prihlášok 26. marca. Testy môžu absolvovať v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade, Košiciach či v Michalovciach.