DOPRAVA: V Česku hľadajú zdroje na financovanie výstavby diaľnic

697

Všetci chcú v nasledujúcich rokoch stavať čo najviac. A v programoch sa zhodujú ešte na jednom. Musí sa stavať lacnejšie, aby už Česko prestalo figurovať na špici krajín s najdrahšími diaľnicami. Šancu, aby s tým niečo urobilo, však mali už 20 rokov.
      Tento rok je v Štátnom fonde dopravnej infraštruktúry 96 miliárd Kč (3,7 miliardy eur). Toľko peňazí na české diaľnice a železnice k dispozícii ešte nikdy nebolo. Vlani sa v krajine uviedlo do prevádzky 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Tento rok by sa ich malo dokončiť približne o 20 km viac. Lenže v roku 2013 vyschnú európske zdroje a boom pominie. Obmedzenie cítiť už teraz. V budúcom roku by sa nemal začať realizovať nijaký veľký dopravný projekt. K ideálnemu stavu pritom Česku chýba vybudovať asi 1000 km diaľnic a rýchlostných ciest. Na ne bude treba asi 500 miliárd Kč.
      Občianski demokrati chcú, aby Dopravný fond vydával vlastné dlhopisy, a aby štát pri stavbách spolupracoval so súkromnými firmami.
      Predražovanie výstavby diaľnic kritizuje aj strana Věci veřejné. Podľa jej programu ide asi 20 % z ceny objednávky na úplatky lobistom, politikom a vysokým štátnym úradníkom. Strana chce zamedziť, aby sa firmy s neznámymi majiteľmi dostávali k verejným objednávkam. Okrem toho navrhuje, aby sa opravy na cestách robili 24 hodín denne.
      Sociálni demokrati chcú získať peniaze na cesty zvýšením mýta.
      Strana TOP 09 kladie dôraz na rozvoj železničnej nákladnej dopravy, rýchle dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic (nedostatok peňazí navrhuje riešiť tzv. výkonovým spoplatnením kamiónov a zrušiť pre ne cestnú daň).