KOŠICE: Slovenskí advokáti klímy predstavili nové projekty

1288

„Mnohí ľudia si neuvedomujú, že každý z nás môže prispieť k riešeniu naliehavej problematiky klimatických zmien. Slovenskému tímu advokátov klímy sa aj v druhom ročníku našej iniciatívy podarilo navrhnúť a zrealizovať projekty, ktoré sú bohatým zdrojom informácií,“ uviedla projektová manažérka British Council Anna Kováčová. Ako dodala, tým, že sa do boja proti klimatickej zmene podarilo zapojiť mladú generáciu, možno dosiahnuť to, aby si ľudia uvedomili, že budúcnosť planéty je v rukách nás všetkých. „Úspech a výsledky predchádzajúceho ročníka nás podnietili k pokračovaniu v projekte, a preto sme hrdí, že môžeme už teraz predstaviť aj nový tím advokátov klímy pre tretí ročník,“ spresnila Kováčová.
      So záujmom sa dnes stretli projekty Energetická efektívnosť budov, Energoportál a Cesty k zeleným mestám. Každý z nich ponúka iný pohľad na riešenie problematiky klimatickej zmeny a každý ponúka aj jedinečné riešenia. 
      Celoeurópsky projekt Challenge Europe bol odštartovaný v júni 2008. „Ide o trojročný projekt, ktorý je európskou súčasťou globálneho projektu ochrany klímy. Jeho cieľom je obohatenie medzinárodnej diskusie o zmenách klímy a snažíme sa urýchliť premenu spoločnosti smerom k zníženiu emisií skleníkových plynov. Doteraz sa prostredníctvom médií zoznámilo s projektom viac ako osem miliónov ľudí,“ uzavrela Kováčová.