Paneurópska vysoká škola musí odstrániť nedostatky,

1715

keďže vytvárajú veľkú mieru neistoty pre budúcich prvákov v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.
Týmito slovami reagoval minister na rozhodnutie PEVŠ, ktorá napadla na súde jeho rozhodnutie o pozastavení akreditácie v študijnom odbore právo.
Ako vo štvrtok informoval dekan fakulty práva Jaroslav Ivor, Krajský súd v Bratislave rozhodnutie ministra z mája tohto roka pozastavil až do právoplatného rozhodnutia v tejto veci.
„Je to obštrukcia, ktorú osobne považujem za veľmi nešťastnú, najmä preto, že vytvára ešte väčšiu mieru neistoty u samotných študentov Paneurópskej vysokej školy,“ uviedol Draxler.
Podľa jeho slov by sa mala škola zamerať na odstránenie nedostatkov, ktoré jej Akreditačná komisia vyčítala.
„Podľa mojich poznatkov ešte v tejto chvíli nie sú pripravení na to, aby Akreditačnej komisii vôbec ukázali, že nedostatky odstránili,“ reagoval Draxler.

Minister pritom vychádza zo zápisnice správnej rady školy, kde sa konštatuje, že zistené nedostatky odstránia až k začiatku budúceho akademického roka.
Draxler hovorí, že ak by komisia v tomto momente preskúmala skutkový stav, nemá možnosť overiť odstránenie nedostatkov, keďže samotná škola hovorí, že ich ešte len odstráni.
PEVŠ vo štvrtok informovala, že na základe rozhodnutia súdu môže prijímať študentov do prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia.
Súd však ešte bude rozhodovať o tom, či boli, alebo neboli rozhodnutia ministra nezákonné.

Vychádzal zo zistení komisie

Draxler začiatkom mája škole pozastavil akreditáciu v odbore právo v dennej aj v externej forme štúdia, a to v prípade bakalárskych, ako aj magisterských študijných programov. Fakulta preto nesmela prijímať nových študentov.
Minister vychádzal zo zistení komisie, ktorá na základe opakovaných podnetov iniciovala akreditáciu a zistila, že fakulta uskutočňuje študijný program za iných podmienok, za akých jej bol študijný program akreditovaný.
Konkrétne išlo o to, že študijný program poskytovali na miestach, ktoré neboli predmetom akreditácie. Obsah študijného programu bol tiež pozmenený a uskutočňuje sa inak, ako bol akreditovaný.
Ivor vo štvrtok zopakoval, že nedostatky už vysoká škola odstránila.