Parížska olympiáda v roku 1900 nebola takou, po akej túžil barón Coubertin

Myšlienku usporiadať športové súťaženie podľa vzoru antických olympijských hier predostrel barón Coubertin na stretnutí 79 delegátov z 12 krajín v roku 1894

1550
Myšlienku usporiadať športové súťaženie podľa vzoru  predostrel barón Coubertin na stretnutí 79 delegátov z 12 krajín v roku 1894 a už o dva roky sa konali prvé olympijské hry symbolicky v Grécku.
Organizácia druhých hier sa však vymkla Coubertinovi z rúk a športové súťaženie sa pod vplyvom organizátorov svetovej výstavy stalo fraškou. Nebolo pochodne, fanfár ani medailí, nekonalo sa slávnostné otvorenie. Jedinou ceremóniou bol sprievod gymnastov na velodróme 3. júna.
Skokani do výšky a do diaľky si museli sami vykopať doskočisko. Do programu podujatia patrili športy ako kriket, kroket aj rybárstvo. Kladivárom a diskárom zastavovali náradie konáre stromov. Medzi bežcov na dlhé trate sa miešali diváci. Plavecké disciplíny sa konali v parížskej Seine. Medzi športovcami došlo k viacerým konfliktom kvôli výsledkom a mnohí ani nevedeli, že sa zúčastňujú olympijského zápolenia. Na zápas žien v krokete (hrali iba francúzske družstvá) si kúpil vstupenku jediný divák, Angličan, ktorý kvôli zápasu pricestoval z Nice. Myer Prinstein z USA odmietol kvôli svojej viere súťažiť vo sviatok (bola nedeľa) v skoku do diaľky. Keď sa dozvedel, že jeho súper, Alvin Kraenzlein (USA) napriek dohode skákal, vylepil mu facku.
Mužom olympiády sa stal Američan Ray Ewry, víťaz v skoku do výšky, do diaľky a v trojskoku. Jeho výkon bol o to cennejší, že ako dieťa trpel obrnou a keď ju prekonal, musel sa opäť učiť chodiť.
V Paríži po prvý raz súťažili na olympiáde aj ženy. Bolo ich jedenásť a súperili v tenise a v golfe. Prvou olympijskou víťazkou ženského pohlavia bola tenistka Charlotte Cooperová. Na letných olympijských hrách v Atlante v roku 1996 sa už zúčastnilo 3523 športovkýň. Kultúrny program týchto hier obohatila výstava s názvom “Olympijská žena”, mapujúca časový úsek od roku 1900 až po Atlantu.
Vzácnu pamiatku na neštandardnú parížsku olympiádu uchovávajú v Múzeu telesnej kultúry SR. Je to pamätná medaila, ktorú sa podarilo kúpiť na Slovensku. Návštevníci ju mohli obdivovať počas výstavy Zberateľstvo a olympijské hry, ktorá sa konala v roku 2006 v bratislavskom Mestskom múzeu.