Pod Salzburgom sa nachádza sieť podzemných kanálov, je prístupná len tri týždne v roku

440

Sieť podzemných kanálov vybudovaná v stredoveku sa nachádza pod rakúskym mestom Salzburg. Privádza pramene vedúce do mesta z Álp priamo pod nohy turistov i miestnych obyvateľov. Po tri týždne v roku je táto sieť nazvaná Almkanal otvorená pre verejnosť.

Almkanal je jeden z najstarších podzemných vodných systémov v Európe. Jeho prvé časti boli podľa odborníkov vybudované už v 8. storočí, rozsiahla výstavba potom začala v 12. storočí. Na stavbu tohto unikátneho vodného diela boli použité kamenné kvádre a ďalší materiál, ktorý bol na mieste už od čias antických Rimanov. Práve z ruín ich pôvodného osídlenia si obyvatelia vzali všetko, čo na stavbu kanálov potrebovali.

Postupom času bol kanál predlžovaný a rozširovaný tak, aby privádzal čoraz viac vody do rozrastajúceho sa mesta. Podľa niektorých zdrojov tiež slúžil ako úniková cesta pre obyvateľov v období turbulentných časov, alebo ako úkryt pred spravodlivosťou. Podobné historky sa ale viažu k mnohým ďalším kanalizačným systémom v európskych mestách.

Každý september mestské technické služby kanál vypustia a vysušia, a to je práve jediné obdobie, kedy sa do neho môžu pozrieť návštevníci. Tým je k dispozícii aj sprievodca, ktorý im poskytne informácie o histórii a súčasnosti tohto podzemného systému. Voda sa dostáva na povrch blízkosti salzburského hradu. Tu poháňa mlynské koleso mlyna, ktorý tu kedysi prevádzkoval kláštor Svätého Petra a teraz ho využíva miestna pekáreň.