Pred 50 rokmi sa upálil Jan Palach. Praha si ho uctila spomienkovým sprievodom

1162

16. januára 1969 sa v hornej časti Václavského námestia študent Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej polial horľavinou a zapálil. Svojim skutkom chcel Jan Palach protestovať proti vývoju v Československu po okupácii roku 1968. 50-ročné výročie neobyčajného činu pripomínajú desiatky podujatí nielen v Prahe.

+ Jan Palach sa zapálil 16. januára 1969, o tri dni neskôr zomrel. Vedľa plastové nádoby na benzín a odkazu na dvoch papieroch „Tu sa upálil dvadsaťročný študent“ našli vyšetrovatelia v Palachovej aktovke pri fontáne pri Národnom múzeu nasledujúci list:
„Vzhľadom k tomu, že sa naše národy ocitli na okraji beznádeje, rozhodli sme sa vyjadriť svoj protest a prebudiť ľud tejto krajiny nasledujúcim spôsobom. Naša skupina sa skladá z dobrovoľníkov, ktorí sú odhodlaní dať sa pre našu vec upáliť. Ja som mal tú česť vylosovať si »jednotku«, a tak som získal právo napísať prvé listy, čoby prvá pochodeň.

Naše požiadavky sú:
1) Okamžité zrušenie cenzúry
2) Zákaz rozširovanie »Správ«. Ak naše požiadavky nebudú splnené do piatich dní, to jest do 21. 1. 1969, a nevystúpi ľud s dostatočnou podporou (časovo neobmedzeným štrajkom), vzplanú ďalšie »pochodne«.

Pochodeň č. 1. P.S .: Spomeňte na august. „