Rakovina prsníka sa tretine žien vracia.

1195

i po viac ako 15 rokoch. Rozšíri sa do celého tela, aj s metastázami ale môžu ženy prežiť kvalitný život. Upozorniť na to chce nezisková organizácia onko Únie v edukatívnej kampani – Nie som na odpis. Kampaň vychádza z informácií, potrieb a prianí pacientok, zistených v dotazníkovom šetrení.

Priemerný vek ženy s metastatickým karcinómom prsníka je 60 až 70 rokov, choroba sa ale často týka aj oveľa mladších žien, rad sa z nich stará o maloleté deti. Metastatické forma je chronické ochorenie s priemernou dobou prežitia tri až päť rokov, často ale pacientky žijú aj sedem a viac rokov.

Pravidelné kontroly nepodceňujte. Rakovina prsníka sa týka aj mladých žien

Ročne je na Slovensku zistených na 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka. Na rozdiel od skorej rakoviny prsníka bez metastáz, o ktorej sa bežne hovorí, vrátane možností prevencie, má metastatické forma stigma choroby, kedy pacientka len „čaká na smrť“. Pri vhodnej liečbe ale môže žiť kvalitný život, starať sa o rodinu, byť s priateľmi a venovať sa záľubám a koníčkom. Na webe sa rodina aj priatelia dozvedia, ako s ženou komunikovať a ako ju podporiť.

„Bohužiaľ sa moc nehovorí o ženách s pokročilým štádiom choroby. Tento priepastný rozdiel v komunikácii sa premieta aj do celkového prístupu k pacientkam, že už nemajú šancu na kvalitný život. Tento mýtus by sme chceli vyvrátiť, „povedala riaditeľka onko Únie Petra Adámková.

V dotazníkovom šetrení odpovedalo vo februári a marci 137 žien. Polovica by chcela o svojej chorobe vedieť viac a polovica by privítala ďalšie možnosť liečby. Až 99 percent uviedlo, že považujú za dôležité, aby mali informácie o svojej chorobe. Najväčšiu váhu ako zdroju informácií prikladajú lekárom a internetu. Za najprínosnejšie aktivity považujú ženy fyzioterapiu, relaxačné cvičenia a vzdelávacie podujatia s informáciami o liečbe a liečebnom režime. Signálom návratu ochorenia môže byť nezvyčajná bolesť, ktorá neprejde, ani ak je pacientka v kľude. Signálom môže tiež byť dvojité videnie, brnenie končatiny, dýchavičnosť nevysvetliteľná inou chorobou, chudnutie bez zjavnej príčiny, nechuť do jedla, zožltnutie kože alebo očných bielok.