Ruskom lese bolo tajne pochovaných viac ako 40 tisíc obetí stalinizmu

1362

Popravili ich bez súdu a o mieste ich posledného spočinutia sa blízki nikdy nedozvedeli.

Masový hrob pri osade Levašovo poňal v rokoch 1937 až 1954 viac ako štyridsať tisíc ľudí, ktorí sa stali obeťou Stalinovho režimu. O dokonalé krytie zločinu sa čoskoro postarala rozvinutá vegetácia. A potom stačilo len mlčať. Verejnosť sa o mieste dozvedela až v roku 1989. Z lokácie je dnes pamätník, ktorý môžete každodenne navštíviť..

Pred 80 rokmi vyvrcholila najkrutejšia fáza stalinizmu – čistky