ŠKOLSTVO: Americký profesor Slovákom odporúča, aby štúdium na VŠ spoplatnili

1174

„V Spojených štátoch máme vyše 7000 škôl vyššieho vzdelávania, ktoré nespadajú pod jedno centralizované ministerstvo školstva,“ povedal Vedder po svojom vystúpení na konferencii pod názvom Slovensko v polčase reforiem, ktorú organizoval týždenník Trend spolu s Cato Institute v pondelok 17. mája.
      Spoplatniť vysokoškolské štúdium odporúča profesor ekonómie aj Slovensku. „Ľudia si viacej vážia veci, za ktoré musia zaplatiť. Tiež sa ukázalo, že žiaci na súkromných školách dosahujú lepšie výsledky, ako tí, ktorí študujú na štátnych,“ konštatoval Vedder, podľa ktorého predstavuje školné pre študentov určitý typ motivácie. 
      Podľa profesora spoplatnené štúdium nie je prekážkou vzdelávania ani pre študentov z nižších sociálnych vrstiev. „USA dosahujú historicky najvyššiu vzdelanostnú úroveň populácie na svete. Študenti si môžu zobrať na štúdium pôžičku od štátu a samozrejme efektívne môžu využiť aj štipendiá. Americká federálna vláda veľa investuje do vzdelávania,“ dodal Vedder.  
      Na otázku novinárov, či súkromné školy nevytvárajú v povedomí verejnosti dojem, že študent získal titul za peniaze a ľahko, Vedder odpovedal jednoznačne nie. „Zároveň však musím pripustiť, že sa občas stane, že škola kupčí s titulmi. Väčšinou taká škola, ktorá nemá historickú tradíciu a nezáleží jej na budúcnosti.“ 
      Vedder v otázkach vysokoškolského systému a vzdelávania Slovákom odporúča, aby sa nesnažili za každú cenu zvyšovať počet študentov na školách na úkor kvality štúdia. Opätovne tiež zdôraznil potrebu spoplatnenia štúdia, aj keď si je vedomý toho, že je to veľmi nepopulárne. „O 10 rokov nebudete mať na výber, lebo štát neunesie tieto náklady z dôvodu starnúcej populácie,“ upozornil Vedder.