ŠKOLSTVO: Do banskobystrických škôl nastúpi viac ako 6200 školákov

648

Ako TASR informovala tlačová tajomníčka mesta Martina Brisudová, Banská Bystrica je v školskom roku 2010/2011 zriaďovateľom Základnej umeleckej školy J. Cikkera, jedného centra voľného času, 27 materských a 14 základných škôl. Trinásť základných škôl má právnu subjektivitu, jedna, bez právnej subjektivity, je málotriedna. „V Banskej Bystrici sa žiaci vzdelávajú aj v piatich neštátnych základných školách, ktoré by malo v novom školskom roku navštevovať približne 650 žiakov. V meste pod Urpínom pôsobia aj tri neštátne materské školy,“ povedala Brisudová.
V 27 mestských materských školách bude od septembra v prevádzke 100 tried, v ktorých sa bude výchovno–vzdelávacím aktivitám venovať 2080 detí, z toho 680 predškolákov. V tomto školskom roku by desať materských škôl malo získať právnu subjektivitu.
Na zvýšený dopyt rodičov o umiestnenie detí v materských školách zareagoval banskobystrický magistrát zriadením novej triedy. Najmenší škôlkari ju budú navštevovať v Materskej škole, Radvanská 26.
Počas leta sa vykonávali aj rekonštrukčné práce v materských školách za viac ako 108.000 eur. V novom šate privítajú škôlkarov tri z nich – MŠ Odbojárov, Horná a Radvanská 26.
Brisudová ďalej informovala, že do škôl nastúpi 750 žiakov prvého ročníka, čo je o 45 detí viac ako v minulom školskom roku. Kým do 14 mestských základných škôl nastúpi 5558 žiakov (z toho 649 prvákov), päť neštátnych škôl na území mesta privíta v novom školskom roku 646 žiakov (z toho 101 prvákov). Primátor mesta Ivan Saktor v prvý školský deň pozdraví žiakov a pedagógov Základnej školy Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici.
Školákov, ktorí navštevujú túto základnú školu, čaká novinka. V areáli školy pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Na umelej tráve s vyčlenenými hracími plochami si budú môcť žiaci zmerať sily vo volejbale, futbale, hádzanej či tenise. Moderné ihrisko má okrem rozvíjania kondície detí prispieť k podpore a rozvoju športu v Banskej Bystrici, do užívania bude slávnostne odovzdané 2. septembra.
Brisudová pripomenula, že koncepcia školstva v Banskej Bystrici, zameraná na zlepšenie hospodárnosti a efektívnosti prevádzky škôl a školských zariadení, ako aj zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom systéme, bola prijatá na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Koncepcia prináša pre mesto Banská Bystrica informácie a spätnú väzbu o problémoch a potenciáli škôl a školských zariadení na jeho území s dôrazom na detailnejšie informácie o školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.