Testy ukázali, že jedna z kníh na Harvarde je viazaná v ľudskej koži

1672

Vedci podrobili testu knihu z 19. storočia autora Arsène Houssaye s názvom O osude duše. Zistili, že kniha, ktorá je majetkom Harvardovej univerzity, je viazaná v ľudskej koži.

Kniha je v Harvardskej knižnici od roku 1934. To, že je viazaná v ľudskej koži, nemohlo nikoho prekvapiť. Sám autor totiž píše: „Kniha je viazaná z kože zo ženského chrbta. Kniha o ľudskej duši si zasluhuje ľudský obal.“ Verilo sa, že Houssaye zabalil knihu do kože jednej z psychicky chorých pacientok, ktorá zomrela prirodzenou cestou.

Knihu dal v roku 1880 Houssaye svojmu priateľovi, doktorovi Ludovic Boulard, ktorý si ihneď všimol jej podivnej väzby. Viazanie kníh do ľudskej kože nie je pritom úplná zvláštnosť. Existuje dokonca odborný názov antropodermická bibliopegia, čo je viazanie kníh do ľudskej kože. Takto sa viazali niektoré lekárske spisy alebo aj rozsudky nad vrahmi. Tie boli viazané do kože odsúdených, ktorí boli popravení.