Únik ropy v Mexickom zálive sa British Petroleum nepodarilo zastaviť

525

Počas operácie na utesnenie otvorov na morskom dne sa dvakrát vháňalo bahno pod vysokým tlakom do jedného z nich. Za minútu sa ho dostávalo do podzemia 8000 litrov. Po 16-hodinovej prestávke sa pokusy zopakujú. Pred nimi pracovníci BP vyhodnotia výsledky doterajšieho zásahu a rozhodnú o úprave postupu. Suttles povedal, že prestávka bola plánovaná vopred. Podľa neho sa nič nevymklo spod kontroly, všetko ide tak, ako sa plánovalo.
      Pracovníci americkej Pobrežnej stráže uviedli, že vo štvrtok (27.5.) došlo ku krátkemu zastaveniu úniku ropy a plynu. Suttles sa však vyjadril opatrnejšie. Únik surovín sa na krátky čas len spomalil.
      Cieľom operácie s bahnom je znížiť tlak surovín vytekajúcich spod dna do takej miery, aby sa dal otvor zacementovať.
      Na internetovej stránke BP sa zhromažďujú návrhy od ľudí. Experti koncernu skúmajú ich realizovateľnosť. Na stránke je už niekoľko dní aj priamy prenos z kamery, ktorá je tesne pri jednom z otvorov do morského dna a sleduje prúd unikajúcich surovín. Podľa nej vedci odhadujú, koľko ropy a plynu s ložiska vyteká.