Študent dokumentaristiky natočil film, ktorý podľa firmy OVB Allfinanz nemá nikto vidieť. Spoločnosť podala proti mladému tvorcovi Jakubovi Charvátovi žalobu na ochranu povesti a chce po ňom 100 tisíc Kč. Študent si tak musí na právnu obranu zarábať po brigádach.
Rada nad zlato autor
Autor filmu Jakub Charvát

Dokument zmizol vlani už z niekoľkých festivalov a pred každou vopred nahlásenou projekciou sa objavia právnici OVB Allfinanz a hrozia žalobami. Film Rada nad zlato od študenta dokumentaristiky Jakuba Charváta sa stal nežiaducim materiálom, pretože popisoval kontroverzné fungovania jednej z najväčších firiem na poradenskom trhu.
Finanční poradcovia z OVB majú podľa dokumentu ponúkať ľuďom nevýhodné zmluvy, v ktorých im ide prevažne o čo najväčšiu províziu, a nie dobrú radu klientovi. Napríklad slečna menom Eva v snímke opisuje: „Dva roky išli na poplatky len banke. To som vopred nevedela. Z toho sú oni živí,“ ľutuje. Podobnú skúsenosť opisuje vo filme aj Ivan Veselý. „To nie je ani poistenie, keby som umrel, tak za mňa vyplatí asi osemnásť korún.“
Dôležitú úlohu vo firme hrá podľa informácií uvedených v dokumente aj regrutovanie nových ľudí, vďaka ktorým si každý stavia takú „firmu vo firme“ a má peniaze z každej ich uzavretej zmluvy. Vzniká tak akýsi „pyramídový“ systém, v ktorom hrá úlohu motivovanie a nútenie k uzatváraniu čo najviac zmlúv za každú cenu.
Snímok tak zachytáva okrem nespokojných klientov tiež mladých finančných poradcov, ktorí sa do štruktúr korporácie nechali zlákať vidinou peňazí a životu podobnému vlkovi z Wall Street. Rozčarovanie ale kontrastuje s búrlivými večierkami, ktoré majú za úlohu motivovať mladých finančný poradca k lepším výkonom a udržiavať v nich ilúziu o ľahko dosiahnuteľnom luxusnom životu.
Firma OVB sa však cíti takým opísaním zdiskreditovaná a študenta zažalovala za „poškodenie dobrého mena“. Okrem totálneho stiahnutia dokumentu z internetu a ospravedlnenia požaduje aj odškodnenie stotisíc Kč. Charvát si tak pri štúdiu musí zarábať na právnikov, aby súdnu mašinériu ustál. Naviac má zásadný problém v tom, že distribúciu filmu už nemá vo svojich rukách. Snímka unikla na internet a šíri sa po YouTube a ďalších serveroch. Ako už mnohí filmoví tvorcovia zistili, vzdorovať pirátom je nemožné.
„Zo začiatku mi veľa pomáhala rodina. Celá vec sa ale začala hrozne ťahať a ja do toho nechcem príbuznej zaťahovať viac, než je nutné. Peniaze na právne služby si teda dávam stranou z toho, čo si zarobím pri štúdiu,“ opisuje Charvát.

Prvé varovanie,

že sa snímkou môže byť problém, prišiel už v strižni. „Ešte pred tým, než som film začal v strižni dokončovať, poslali do školy list, v ktorom stručne povedané informovali vedenie o tom, že ja taký film robím, a že si neželajú, aby som ho dokončil. To sa stalo po tom, čo som sa štábom navštívil ich centrálu,“ tvrdí Charvát.
Ďalšie akcie právnikov OVB prišla vo chvíli, keď sa pokúsil film pustiť na festivale študentských filmov v Písku a Budějovickom festivalu Čierna veža. V oboch prípadoch nakoniec usporiadatelia cúvli a snímku neodvysielali.
„Po konzultácii s autorom snímky sme s v rámci realizačného tímu dohodli, že nechceme ísť do žiadnych súdnych sporov a žalôb, ktoré nám podľa obdŕžaného listu hrozili,“ povedal riaditeľ festivalu Čierna veža Milan Pleva.

Rada nad zlato sa im ale vraj páčila.

„Samozrejme ma celé dianie mrzí. Film rozhodne stojí za to, aby ho diváci videli. A to nehovorím len ako riaditeľ festivalu ale aj ako človek, ktorý s praktikami vyobrazenými vo filme prišiel tiež osobne ako klient do styku,“ mieni Pleva.
Právnici OVB však nestihli zastaviť projekciu v pražskom kine Bio Oko a diváci film skutočne oficiálne videli. Následne sa rozbehla právne mašinéria a spoločnosť požaduje po Charvátovi okrem ospravedlnenia a stiahnutie dokumentu aj 100 tisíc Kč a preplatenie trov konania. To by bolo pre študenta bez pravidelného príjmu ale takmer likvidačné. OVB by totiž požadovalo peniaze do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Poškodenie mená

Podľa firmy je to však primerané. „Celý materiál považujeme za značne skreslenú účelovú kompiláciu záberov, najmä zo súkromných akcií niekoľkých jedincov, spolu s pár zábermi z oficiálnych akcií našej spoločnosti. Podľa názoru právnikov sú zábery v rozpore s osobnostnými právami jednotlivcov a výsledný súhrn účelovo poškodzuje dobré meno OVB Allfinanz, a.s. Preto bola prostredníctvom renomovanej externej právnej kancelárie podaná na autora reportáže žaloba, „reagoval mediálny zástupca OVB Jiří Reichl.
Charvát si za filmom ale stojí a chce o neho bojovať. „Určite sa tej tematike budem venovať. Je to podľa mňa jediná správna odpoveď na správanie OVB. Nechcem aby vznikol dojem, že podobnými žalobami docieli zastavenie verejného dialógu, že zabráni diskusiu,“ tvrdí. Sám totiž v OVB počas študentských rokov pracoval, praktiky vo firme ho ale znechutili a tak po krátkej chvíli spoločnosť opustil.
Ako najväčší chybu teraz Charvát vidí, že po právnom nátlaku zdržal distribúciu filmu. „Je to skúsenosť do budúcnosti. Bolo vo verejnom záujme film zverejniť, a pretože som otáľal, niekto to urobil za mňa. Vo finále s tým tak možno budem mať väčší ťahanice, než keby som film zverejnil sám,“ ľutuje.
Aj preto sa k nemu dostávajú reakcie skôr okľukou. „Raz za čas sa zúčastňujem diskusií na tému finančné poradenstvo, a ak mám nejaké ohlasy, pochádzajú primárne z nich. Osobne ich vnímam ako naskrz pozitívne. Samozrejme s vyznením filmu nie všetci súhlasia, niekomu príde moc intenzívne a iným zase mierny. Dôvod prečo reakcie na film vnímam, ako pozitívne je, že pri oných diskusiách zatiaľ nikto nenapadol jeho pravdivosť,“ dodáva Charvát.